ODPUSTY

 

––––––

 

PODRĘCZNIK

 

DLA DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH

 

OPRACOWAŁ

 

na podstawie niemieckiego dzieła Księdza Fr. Beringera SI

 

KS. AUGUSTYN ARNDT SI

 

–––––

 

To wydanie szczególnie zatwierdzone zostało przez

Świętą Kongregację Odpustów

 

––––––––––

 

 

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych. (djvu, 85.9 Mb)Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych. Opracował na podstawie niemieckiego dzieła Księdza Fr. Beringera T. J. Ks. Augustyn Arndt T. J., To wydanie szczególnie zatwierdzone zostało przez Św. Kongregację Odpustów. Kraków. NAKŁADEM KS. MICHAŁA MYCIELSKIEGO T. J., 1890, str. XXIV+729+[1]. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Papież Pius XII, a) Enchiridion indulgentiarum. b) Encyklika "Mystici Corporis Christi". O Mistycznym Ciele Chrystusa.

 

2) Ks. Wojciech Szmyd T. J., PROF. TEOLOGJI MORALNEJ W KOLEGJUM "BOBOLANUM" W LUBLINIE, Odpusty. Kraków 1930. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

3) Ks. Ignacy Grabowski, Prawo kanoniczne według nowego kodeksu.

 

4) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników.

 

5) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Zarys dogmatyki katolickiej. b) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna.

 

6) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

7) Św. Robert Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej (katechizm większy).

 

8) Ks. Jakub Wujek SI, Pismo Święte Nowego Testamentu. (Przekład zatwierdzony przez Stolicę Apostolską).

 

9) O. Józef Schryvers CSsR, Zasady życia duchowego.

 

10) Ks. Dr Mikołaj Gihr, Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich.

 

11) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

12) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: