Książka

 

do oświecenia i zbudowania

 

duszy chrześcijańsko-katolickiej,

 

czyli krótki

 

wykład Lekcji i Ewangelii

 

na wszystkie niedziele i święta

 

wraz z wynikającą stąd

 

nauką wiary i obyczajów

 

i gruntownym wyjaśnieniem roku kościelnego,

najgłówniejszych obrzędów kościelnych, mszy świętej,

nabożeństwa domowego i dla chorych, drogi krzyżowej,

 

jako też

 

życiorysami Świętych Pańskich,

 

czczonych mianowicie przez lud polsko-katolicki

 

KS. LEONARD GOFFINE

 

–––––

 

Podług 54 wydania niemieckiego ks. Otta pomnożone i poprawione
przez
ks. Franciszka Hattler SI

 

––––––––––

 

 

Część pierwsza. Niedziele i Święta Pańskie (djvu, 86.1 Mb)

 

Część druga. Dni uroczyste Świętych Pańskich (djvu, 44.4 Mb)

 

Część trzecia. Nauka o rozmaitych ćwiczeniach religijnych chrześcijanina (djvu, 12.4 Mb)

 

  Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Przewieleb. ks. Leonarda Goffinego, Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej, czyli krótki wykład Lekcji i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą stąd nauką wiary i obyczajów i gruntownym wyjaśnieniem roku kościelnego, najgłówniejszych obrzędów kościelnych, mszy świętej, nabożeństwa domowego i dla chorych, drogi krzyżowej, jako też życiorysami Świętych Pańskich, czczonych mianowicie przez lud polsko-katolicki. Podług 54 wydania niemieckiego ks. Otta pomnożone i poprawione przez ks. Franciszka Hattler, Tow. Jezus., Drukiem i nakładem "Wydawnictwa Dzieł Ludowych" Karola Miarki, w Mikołowie (Nicolai O.-S.) [1894], str. 976. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Fragment tej książki: Ks. Leonard Goffine, Nauka o konieczności wiary chrześcijańsko-katolickiej. 2) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm Polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych. 3) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm). 4) Św. Robert Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej (katechizm większy). 5) Ks. Józef Deharbe SI, Katechizm rzymsko-katolicki. 6) Św. Jan Chrzciciel de la Salle, Obowiązki chrześcijanina względem Boga. (Katechizm). 7) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego. 8) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki Katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach. 9) Ks. Konstanty Gawroński, Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej. 10) Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki, Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. 11) Ks. Piotr Ximenes, Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku. 12) Ks. Henryk Jackowski SI, Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami. 13) Ks. Jakub Wujek SI, Postylla katolicka mniejsza. (Przyp. red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXI, Kraków 2011

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: