Dante Alighieri z "Boską Komedią". Fresk Domenica di Michelino z 1465 r.

 

BOSKA KOMEDIA

 

DANTE ALIGHIERI

 

–––––––––––

 

PIEKŁO

 

––––––

 

PIEŚŃ IX.

 

(...)

 

Kacerze i twórcy sekt rozmaitych (a)

 

Dante Alighieri. Boska komedia. Piekło. Kacerze i twórcy sekt rozmaitych.

 

Od ziem niemieckich italskie wybrzeża,

Tysiące mogił płaszczyznę najeża:

Tak tam sterczały groby i mogiły,

A grób od grobu płomienie dzieliły;

Żelazo w ogniu nie świeci czerwieniej,

Jak tam świeciły groby wśród płomieni. (1)

Grobów i trumien podniesione wieka,

Z nich jęk na zewnątrz pobrzmiewał z daleka,

W przeciągłych, to w pół urwanych westchnieniach.

A ja: "mów mistrzu, jacy w tych sklepieniach

Leżą grzesznicy, którzy pokój w grobie,

Jękiem, westchnieniem kłócą sami sobie?"

A mistrz mi na to: "To groby kacerzy,

I tych co udział w sektach wszelkich biorą:

Tutaj podobny przy podobnym leży,

A groby słabiej albo mocniej gorą".

 

Dante Alighieri

 

–––––––––––

 

Komentarz:

 

(1) Kacerze i twórcy sekt rozmaitych, skazani są na karę w tych płomienistych grobach. Groby te mają wieka ruchome, w pół otwarte (sospesi) jakby zawieszone, które w dzień sądu ostatecznego zamkną się na wieki. Tylko żyjąca wiara w Boga w Trójcy Świętej Jedynego i w Objawienie, ożywia duszę w życiu jej doczesnym i wiecznym. Każdy odstępca od dogmatów Chrystusowego Kościoła jest kacerzem; życie jego rzeczywiste jest jakby zamarłe, a schodząc do grobu nie używa jego pokoju. Albowiem rzeczywisty pokój znajduje tylko dusza w silnej wierze, w solidarności zasad zamkniętych w nauce świętego Kościoła; bez tej wiary zupełnej i bezwarunkowej, dręczy się tylko ciągłą tęsknotą i żądzą do dóbr i celów ziemskich, które zaledwo osiągnięte, już tracą dla niej urojoną wartość. Grobem duszy jest zamącone błędem i wątpieniem jej sumienie. Płomienie jakie te groby przepalają, są to jej bezcelne żądze i pragnienia.

 

Piekło

 

–––––––––––

 

 

Boska komedia Danta Alighieri. Tłumaczenie Juliana Korsaka. Poprzedzone przemową, czyli wstępami, objaśnione Komentarzem według P. Biagioli i Streckfussa. Z 16-ma rycinami. Warszawa. Nakład i Druk S. Orgelbranda Księgarza i Typografa. 1860, ss. 138-139. (b)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; ilustracje od red. Ultra montes).

 

Przypisy:

(a) Tytuł od red. Ultra montes.

 

(b) Por. 1) Dante Alighieri, Ostatnia pieśń pierwszej części poematu "La Commedia" pod tytułem "Piekło", przekład X. Zygmunta Goliana.

 

2) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. Dante Alighieri i "Boska Komedia".

 

3) O. Paweł Segneri SI. a) O piekle. b) O lekceważeniu sobie gróźb Bożych przez niedowiarków. c) Kazanie o Bóstwie Chrystusowym.

 

4) Ks. Józef Stagraczyński, a) Czego uczy Kościół o piekle. b) Okropność piekła. c) Bojaźń piekła. d) Noc we wieczności.

 

5) Dusza potępionej, List z piekła.

 

6) Ks. Marian Morawski SI, Dogmat piekła.

 

7) O. Tomasz Młodzianowski SI, Ćwiczenia duchowne. a) O śmierci. b) O piekle. c) O dwóch chorągwiach, Chrystusa i Lucyfera. d) O Królestwie Chrystusowym.

 

8) Abp Szymon Kozłowski, Metropolita Mohylowski, Historia święta dla użytku młodzieży. Część pierwsza. Historia Starego Testamentu. Część druga. Historia Nowego Testamentu.

 

9) Ks. Antoni Chmielowski, Krótki rys historii kościelnej.

 

10) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

 

11) Ks. Ignacy Grabowski, a) Kościół a herezja. b) Prawo kanoniczne. O występkach przeciw wierze i jedności kościelnej.

 

12) Ks. Jan Nepomucen Opieliński, a) Apostaci, heretycy i schizmatycy a inni grzesznicy. b) Ekskomunika na schizmatyków. c) Co to jest ekskomunika?

 

13) O. Ludwik Blozjusz OSB, O losie heretyków i schizmatyków. De sorte haereticorum et schismaticorum.

 

14) Kwintus Septymiusz Florens Tertulian, a) Preskrypcja przeciw heretykom. (Liber de praescriptionibus adversus haereticos) b) O dyscyplinie i obyczajach heretyków (De haereticorum disciplina et moribus).

 

15) Św. Jan Damasceński, Doktor Kościoła, Wykład wiary prawdziwej. Antychryst (Expositio accurata fidei orthodoxae. De antichristo).

 

16) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

Boska komedia Danta Alighieri. Tłumaczenie Juliana Korsaka. Poprzedzone przemową, czyli wstępami, objaśnione Komentarzem według P. Biagioli i Streckfussa. Z 16-ma rycinami. Warszawa. Nakład i Druk S. Orgelbranda Księgarza i Typografa. 1860.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXIII, Kraków 2023

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: