Pseudopapież Franciszek-Bergoglio jako komunista

 

"Ludzkość wezwana jest do uświadomienia sobie konieczności zmiany stylu życia,

produkcji i konsumpcji, by powstrzymać globalne ocieplenie albo przynajmniej

wyeliminować przyczyny wynikające z działalności człowieka".

 

(Pseudopapież Franciszek-Bergoglio, Pseudoencyklika Laudato si).

 

Globalne ocieplenie

 

Nowa religia naturalizmu (1)

 

KS. BENEDICT HUGHES CMRI

 

Redaktor "The Reign of Mary"

 

––––––––

 

L’Apostolat de la Prière. Apostolstwo modlitwy.

 

Czy kiedykolwiek słyszeliście o Apostolstwie Modlitwy? Organizacja ta została utworzona we Francji w 1844 roku przez o. Franciszka Ksawerego Gautreleta SI. Celem jej było upowszechnianie nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w szczególności praktyki codziennego porannego ofiarowania. Z czasem stała się znana jako Liga Najświętszego Serca i między innymi propagowała noszenie odznaki Najświętszego Serca.

 

Scapulaire de l’Apostolat du Cœur de Jésus. Szkaplerz Apostolstwa Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Głównym celem Apostolstwa była modlitwa członków za dusze i potrzeby Kościoła. W 1944 roku papież Pius XII oświadczył, że Liga jest "jednym z najskuteczniejszych środków zbawienia dusz". Apostolstwo, które liczyło wiele milionów członków było również uprzywilejowane posiadaniem wielu odpustów i innych duchowych korzyści służących jego członkom. Jego amerykańska siedziba mieściła się w Nowym Jorku.

 

Najświętsze Serce Pana Jezusa

 

W latach osiemdziesiątych XIX wieku Apostolstwo Modlitwy zaczęło publikować comiesięczną ulotkę, w której zapowiadano specjalną intencję papieża na następny miesiąc. Zalecana forma porannego ofiarowania brzmiała następująco: "O Jezu, przez Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Ci wszystkie moje modlitwy, prace i cierpienia tego dnia, we wszystkich intencjach Twojego Najświętszego Serca, w jedności z Najświętszą Ofiarą Mszy Świętej sprawowaną na całym świecie, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, w intencjach wszystkich naszych współbraci oraz w ogólnej intencji zalecanej na ten miesiąc". Ta ogólna intencja była ustalana co miesiąc przez papieża.

 

Léon XIII et le Sacré-Cœur de Jésus. Papież Leon XIII i Najświętsze Serce Pana Jezusa.

 

Papież Leon XIII i Najświętsze Serce Pana Jezusa

 

No cóż, ta praktyka trwa do dziś, ponieważ "papież" Franciszek na każdy miesiąc określa intencję dla soborowego kościoła. Są one ogłaszane w profesjonalnie wyprodukowanych 3-minutowych filmach. Jednakże tym, co rzuca się w oczy jest przenikający te intencje naturalizm. Zamiast próśb o modlitwę w intencji nawrócenia grzeszników, wytrwania sprawiedliwych i ulżenia duszom czyśćcowym normą stały się intencje takie jak ratowanie środowiska czy zniesienie kary śmierci.

 

Herezjarcha Marcin Luter i zbójecki nielegalny Sobór Watykański II

 

Innymi słowy, doszło do diametralnej zmiany przedmiotu zainteresowań z nadprzyrodzonego na przyrodzony. W rzeczywistości, gdyby chcieć w kilku słowach opisać to, co wydarzyło się od Vaticanum II, można by po prostu powiedzieć, że religia naturalizmu wyparła wcześniejszy nacisk na sprawy nadprzyrodzone. Prawdziwy Kościół katolicki zawsze kładł nacisk na sprawy nadprzyrodzone. Jesteśmy bowiem istotami stworzonymi na obraz i podobieństwo Boże, przeznaczonymi do życia wiecznego. Przyszliśmy na świat z grzechem pierworodnym. Przez chrzest dusza zostaje oczyszczona z tego grzechu i staje się świątynią Ducha Świętego. Celem naszego życia jest utrzymanie tego nadprzyrodzonego stanu łaski uświęcającej, która została nam dana, abyśmy mogli osiągnąć nasze przeznaczenie zjednoczenia z Bogiem na całą wieczność. Jeśli zdarzy się nam takie nieszczęście, że utracimy ten nieoceniony skarb łaski, musimy go odzyskać poprzez dobrą spowiedź i zachować poprzez życie wypełnione modlitwą, przyjmowanie sakramentów, samozaparcie i unikanie okazji do grzechu.

 

Pogański bożek Pachamama przed ołtarzem w kościele

 

Nowa religia Vaticanum II przeniosła punkt ciężkości całkowicie na tu i teraz, na życie naturalne. W końcu, skoro wierzą, że praktycznie każdy pójdzie do nieba, po co martwić się takimi negatywnymi rzeczami jak grzech i piekło?

 

Jako dowód na to, że nie jest to przesadne stwierdzenie, możemy przytoczyć niedawne wypowiedzi Jorge Bergoglio, potępiające ideę prób nawracania kogokolwiek. Na początku swojego "pontyfikatu" Franciszek oświadczył, że prozelityzm (próba nawrócenia kogoś na wiarę katolicką) to "czysta głupota". Powiedział również, że próba nawrócenia kogoś ze schizmy prawosławnej na katolicyzm jest "wielkim grzechem przeciwko ekumenizmowi"! Teraz posunął się jeszcze dalej. 11 stycznia tego roku, podczas audiencji generalnej, Franciszek stwierdził: "kiedy widzicie chrześcijan uprawiających prozelityzm, sporządzających listę ludzi, którzy mają przyjść… to nie są chrześcijanie, to poganie przebrani za chrześcijan, ale ich serca są pogańskie. Kościół wzrasta nie przez prozelityzm, wzrasta przez przyciąganie". Tak więc dla Jorge Bergoglio prozelityzm jest pogański!

 

Na dowód, że nie było to przejęzyczenie, 19 stycznia Watykan opublikował tekst wywiadu, którego Franciszek udzielił 15 grudnia hiszpańskojęzycznej publikacji Mundo Negro. Co szokujące, w wywiadzie tym stwierdził, że prozelityzm jest "najcięższym grzechem, jaki może popełnić misjonarz"! Tak, dobrze przeczytałeś. Tak więc teraz, dla głowy soborowego kościoła, próba nawrócenia kogoś na wiarę katolicką jest nie tylko czystą głupotą, nie tylko pogaństwem, ale także największym grzechem, jaki można popełnić. Niewiarygodne.

 

Antypapież Franciszek-Bergoglio manifestuje apostazję

 

Aby wyjaśnić, że nie była to tylko retoryczna hiperbola, 19 stycznia "papież" Franciszek przyjął dwie delegacje: ekumeniczną delegację z Finlandii i grupę buddystów z Kambodży. Zapewnił Finów (składających się głównie z luteran i innych niekatolików), że wszyscy jesteśmy zjednoczeni przez chrzest, a ich matki i ojcowie w wierze protestanckiej patrzą na nich z nieba. Nie trzeba się nawracać. Buddystom Franciszek mówił o "ekologicznym nawróceniu", które ma miejsce, gdy "zostaną nazwane ludzkie korzenie obecnego kryzysu środowiskowego". Potępił "brak solidarności z sąsiadami i brak szacunku dla środowiska".

 

To naprawdę niewiarygodne, jak daleko ta nowa religia Vaticanum II odeszła od Ewangelii Jezusa Chrystusa. Przed wstąpieniem do nieba Pan Jezus powiedział swoim Apostołom: "Idąc na cały świat głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16, 15-16). Wypełniając to polecenie, święty Kościół katolicki zawsze starał się prowadzić dusze do prawdziwej wiary. Gorliwi misjonarze, często za cenę życia, opuszczali dom, rodzinę i kraj, podróżując w najbardziej niesprzyjających okolicznościach do odległych krajów, aby tam zdobywać dusze dla Chrystusa. Byli świadomi nie tylko słów naszego Pana, ale także obietnicy świętego Jakuba: "Kto sprawi, że się nawróci grzesznik z błędnej drogi swojej, zbawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów" (5, 20).

 

Rozesłanie Apostołów przez Pana Jezusa

 

Taki był zawsze duch prawdziwego Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa. To właśnie z tego powodu kraje katolickie zakazały protestantom propagowania ich błędów. Widzimy to nauczanie w liście napisanym przez papieża Leona XIII w 1900 roku do M. Pietro kardynała Respighi, wikariusza generalnego Rzymu. Papież ubolewał w nim i potępiał wysiłki protestantów mające na celu propagowanie ich błędów:

 

"Przy wielu okazjach przekazywaliśmy wiernym napomnienia, rady i ostrzeżenia, aby przestrzec ich przed wielorakimi próbami, które sekty wszelkiego rodzaju, pochodzące z obcych krajów, podejmowałyby tutaj pod parasolem praw publicznych, aby szerzyć w duszach wiernych truciznę zaprzeczenia i błędu. Na podstawie faktów jest teraz wszystkim dobrze znane, że plan wymyślony przez heretyckie sekty, wielopostaciowe emanacje protestantyzmu, ma na celu podniesienie poziomu niezgody i religijnego buntu na półwyspie [Włochy], ale przede wszystkim w tym szlachetnym mieście".

 

Papież Leon XIII

 

Cały list papieża Leona XIII, z którego właśnie zacytowaliśmy krótki fragment, jest wart uważnego przeczytania. (Można go znaleźć tutaj: https://novusordowatch.org/pope-leo-xiii-condemns/). Duch tego papieskiego nauczania (i całego wcześniejszego nauczania prawdziwych Wikariuszy Chrystusa) stoi w diametralnej opozycji do fałszywego nauczania Vaticanum II na temat wolności religijnej – a mianowicie idei, że każdy ma prawo od Boga do wyboru religii, którą będzie wyznawał. Koncepcja ta jest ewidentnym absurdem, ponieważ jakże Bóg mógłby dać komuś prawo do wierzenia w błąd, który jest sprzeczny z Jego własną istotą, ponieważ Bóg jest prawdą? Fałszywi papieże, wierni swoim heretyckim soborowym naukom, nadal promują ten błąd na całym świecie. Krótko mówiąc, promują nową religię, religię pozbawioną nadprzyrodzoności, religię naturalizmu.

 

Ks. Benedict Hughes CMRI

 

Pseudopapież Bergoglio pogrążony w apostazji

 

Pseudopapież apostata Franciszek-Bergoglio brata się z poganami

 

Apostata Bergoglio i zboczeńcy w modernistycznym neokościele

 

Pseudopapież apostata Franciszek-Bergoglio przehandlował Przykazania Boskie

 

Pseudopapież apostata Franciszek-Bergoglio pozbywa się resztek katolicyzmu z Watykanu.

 

Pseudopapież apostata Franciszek-Bergoglio potępia wyznawców Wiary katolickiej

 

Pseudopapa sovieticus Franciszek-Bergoglio

 

Pseudopapież Bergoglio nad przepaścią piekielną

 

 

Artykuł z czasopisma "The Reign of Mary", nr 187, Winter 2023 ( www.cmri.org ) (2)

 

Tłumaczył z języka angielskiego Mirosław Salawa

 

(Ilustracje od red. Ultra montes)

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł oryginalny: The New Religion of Naturalism.

 

(2) Por. 1) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. b) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. c) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. d) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. e) New Age, Nowa Religia. f) Konieczność modlitwy o nawrócenie zbłąkanych dusz. g) Karmić dusze nauką prawdy. h) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. i) "...ale nas zbaw ode złego...". Czy modernistyczny kościół jest w stanie wyrzucić diabła? j) Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz dwulicowości Vaticanum II. k) Największa ozdoba katolickiego kapłaństwa. l) Cała i nieskalana. Musimy zachować integralność wiary katolickiej. m) Korzenie problemów: Vigano dotyka źródła posoborowych błędów. n) Kult Czternastu Świętych Wspomożycieli. o) Moralne bankructwo modernistycznego neokościoła. p) Religia islamu: zagrożenie dla zachodniej cywilizacji. q) Nieuniknione podziały na widoku publicznym. "Dobrzy funkcjonariusze" kontra "źli funkcjonariusze" w soborowym kościele. r) Okupowany przez modernistów Watykan kończy z tolerancją wobec prawdziwej Mszy. Refleksje nad tzw. motu proprio "Traditionis custodes". s) Neomaltuzjanie: Forsowanie mitu przeludnienia. t) Kult człowieka. u) Nowa Religia Człowieka. Bergoglio propaguje naturalizm w "papieskich wideo-przesłaniach".

 

2) Ks. Dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Etyka katolicka. Podręcznik szkolny.

 

3) Ks. Dr Jan Szymeczko, Etyka katolicka.

 

4) Ks. Franciszek Kwiatkowski SI, Filozofia wieczysta w zarysie.

 

5) Ks. Wiktor Cathrein SI, a) Katolicki pogląd na świat. b) Socjalizm, badanie jego podstaw i możliwości.

 

6) Bp Konrad Martin, a) O konieczności Chrztu świętego. b) Dogmat Zmartwychwstania. c) Katolicka nauka wiary. d) Katolicka nauka obyczajów. e) Wyznanie wiary (professio fidei).

 

7) Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI, Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne.

 

8) Ks. Maciej Józef Scheeben, Tajemnice chrześcijaństwa. Tajemnica Kościoła i jego sakramentów.

 

9) Ks. Jan Rosiak SI, a) Chrystus mistyczny. b) Idąc nauczajcie. c) Wiara i "doświadczenie religijne". d) Tu es Petrus. e) "Poza Kościołem nie ma zbawienia".

 

10) Ks. Aleksander Lakszyński, Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych.

 

11) Ks. Franciszek Antoni Staudenmaier, Antychryst.

 

12) Dusza potępionej, List z piekła. "Nie módl się za mnie – jestem potępiona!".

 

13) Ks. Ernest Jouin, Papiestwo i masoneria.

 

14) Ks. Aleksander Żychliński, a) O apostolstwo wedle ducha. b) Czy "teolog-heretyk" jest teologiem? c) Tajemnica katolicyzmu. d) O pojęciu nadnatury. Studium dogmatyczne. e) Metafizyka komunizmu a mądrość Chrystusowa.

 

15) O. Artur Vermeersch SI, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa w praktyce i w teorii.

 

16) O. J. V. Bainvel SI, Kult Serca Bożego. Teoria i rozwój.

 

17) Księża Towarzystwa Jezusowego, Serce Jezusowe. Kazania i szkice.

 

18) Św. Małgorzata Maria Alacoque, Akt poświęcenia się Sercu Jezusowemu.

 

19) Ks. Ildefons Nowakowski SI, Fałszywe hasła. I. Każda wiara dobra.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Pax vobis. Pokój wam.

 

"The Reign of Mary", No. 187, Winter 2023.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXIII, Kraków 2023

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: