Masoneria i karbonaryzm

 

wobec

 

ZDROWEGO ROZUMU

 

i społeczeństwa

 

podług

 

własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych

a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych

 

KS. ALEKSANDER LAKSZYŃSKI

 

––––––––––

 

SPIS RZECZY

 

I. Początek masonerii

 

II. Powszechność masonerii

 

III. Statystyka masonerii

 

IV. Nauka i cel masonerii

 

V. Nauka masonów o Bogu. Zaprzeczenie Boga i Jego Opatrzności. Panteizm i materializm

 

VI. Nauka masonerii o moralności. Zaprzeczenie prawa moralności wyższego nad człowieka. Moralność niezależna i pozbawiona sankcji

 

VII. Streszczenie nauki masońskiej

 

VIII. Logiczne, oczywiste i oburzające następstwa moralności niezależnej. Sztuczność i kłamliwość mowy masonów

 

IX. Najwyższym masońskiej sekty celem jest dążność do uniwersalnego na ruinach Kościoła i chrześcijańskich rządów panowania

 

X. Wściekła masońskiej sekty ku Religii Rzymsko-Katolickiej i jej Instytucjom nienawiść

 

XI. Masońskie środki w celu obalenia Katolicyzmu

 

A. Środki konstytucyjne czyli prawne:

 

1. Prasa i biblioteki popularne

 

2. Nauczanie wszystkich klas obojga płci

 

B. Stowarzyszenia:

 

1. Liga nauczania

 

2. Stowarzyszenie solidarnych

 

3. Stowarzyszenie Liberalne

 

C. Środki podstępne i przewrotne, gwałtowne, grabieżne i wytępiające

 

XII. Z tego wszystkiego, co się dotąd, chociaż bardzo krótko, o masonerii powiedziało, wypada

 

XIII. Co się dzieje w krajach, gdzie masoneria przemaga?

 

XIV. Ogólny na masonerię pogląd

 

Karbonaryzm czyli Węglarstwo

 

–––––––––––

 

 

Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych, przez ks. A. L., W Krakowie. Nakładem Księdza Aleksandra Lakszyńskiego. CZIONKAMI DRUKARNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO pod zarządem I. Stelcla. 1876, str. 69+II. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) O. Stanisław Załęski SI, O masonii na źródłach wyłącznie masońskich.

 

2) Bp Jan Chryzostom Janiszewski, Encyklika Leona XIII Papieża o masonii.

 

3) Ks. Ernest Jouin, Papiestwo i masoneria.

 

4) "Przegląd Katolicki", Ciekawy dokument z końca XVIII wieku. Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej.

 

5) O. Mikołaj Jamin OSB, Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych. a) O jedności prawdziwej religii. b) Jezus Chrystus potępia tolerantyzm. c) Poza Kościołem nie ma zbawienia.

 

6) Ks. Franciszek Pouget, a) Prawdziwe oblicze osiemnastego wieku. b) Religia Kanta. c) Indyferentyści. d) Węglarze i Akademicy. e) Heretycy, schizmatycy, apostaci. f) Kain i Abel, państwo ziemskie i Państwo Boże, żydzi a Jezus Chrystus. g) O końcu świata, o Antychryście, o przyjściu Eliasza i Henocha, i o nawróceniu żydów.

 

7) Bp Józef Sebastian Pelczar, a) Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników. b) Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych.

 

8) Abp Emil Guerry, Kodeks Akcji Katolickiej.

 

9) Henryk Hello, a) Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia – wolność wyznania – wolność prasy – wolność nauczania. b) Syllabus w wieku XX.

 

10) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

 

11) Ks. Antoni Langer SI, a) Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia. b) Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów. c) Kardynał Jan Chrzciciel Franzelin i jego znaczenie w katolickiej nauce.

 

12) "Cahiers Romains", Dla katolików rzymskich integralnych.

 

13) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

14) Ks. Wiktor Cathrein SI, a) Katolicki pogląd na świat. b) Socjalizm, badanie jego podstaw i możliwości.

 

15) Ks. Marian Morawski SI, a) Filozofia i jej zadanie. (Wydanie trzecie). b) Kilka słów o książce "Filozofia i jej zadanie". (Polemika z ks. Stefanem Pawlickim CR). c) Narodowość wobec filozofii i wobec chrystianizmu. d) Asemityzm. Kwestia żydowska wobec chrześcijańskiej etyki.

 

16) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej.

 

17) "Przegląd Katolicki", "Masoni i tajne towarzystwa".

  

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

Ks. Aleksander Lakszyński, Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa

 

( PDF )

 

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVII-MMXIX, Kraków 2017-2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: