Nawrócenie św. Pawła. Murillo.

 

"Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem"

 

Jedenasta niedziela po Zielonych Świątkach

 

KS. DR WŁADYSŁAW ŚPIKOWSKI

 

–––––––––

 

Powyższe słowa wypowiedział św. Paweł. Jakże on niewymownie wdzięczny jest Bogu za to, co mu był uczynił, powołując go do prawdziwej wiary. I czymże on zasłużył sobie na tak wielką łaskę? Wszakże był prześladował Kościół Boży, srożył się przeciwko wyznawcom Chrystusowym jak nikt inny, aresztował ich i wtrącał do więzienia.

 

A jednak, co zrobiła z niego łaska Boża? Pod Damaszkiem ukazał mu się Pan i w jednej chwili z największego prześladowcy stał się najgorętszym wielbicielem Jezusa Chrystusa. I odtąd wychodzi w świat, aby głosić ewangelię zbawienia. Śmiało głosi Jezusa, który umarł za grzechy nasze, który był pogrzebion, ale potem jednak zmartwychwstał dnia trzeciego. On sam widział Zbawiciela na własne oczy. Nie ma zbawienia w innej ewangelii; całe życie poświęcił jej głoszeniu.

 

Św. Paweł Apostoł głosi Ewangelię w Atenach

 

Paweł dobrze uświadamiał sobie, że całe swoje nawrócenie i powołanie na Apostola zawdzięcza jedynie łasce Bożej. W pokorze swej nazywa się ostatnim z Apostołów, poronieńcem. Sam ze siebie nic nie jest wart, ale jeśli teraz jest tym, czym jest, to tylko z łaski Bożej. Ma też świadomość, że nie nadaremnie otrzymał łaskę Bożą. "A łaska, której mi udzielił Bóg, nie była próżna".

 

Tak to św. Paweł okazuje się wdzięcznym za łaskę powołania go do wiary Chrystusowej. A my? Czy uświadamiamy sobie wielkość łaski, jakiej dostąpiliśmy na chrzcie św.? Czy wiemy, co znaczy być chrześcijaninem? Czy dostatecznie dziękujemy Bogu za łaskę, której przecież w żaden sposób nie zasłużyliśmy sobie, a której Bóg nam udzielił z czystej miłości?

 

Chrzest św. Augustyna

 

Kościół św., przytaczając w dzisiejszej Ewangelii scenę cudownego uzdrowienia głuchoniemego, pragnie w tak dobitny sposób przypomnieć nam łaskę chrztu św. oraz obowiązek prawdziwej wdzięczności względem Boga.

 

Przed chrztem byliśmy niejako głuchymi i niemowami. Nie umieliśmy do Boga przemawiać, bo nie posiadaliśmy wiary; nie umieliśmy również słuchać głosu Bożego, bo nie mieliśmy dlań zrozumienia. Na chrzcie św. kapłan na wzór Pana Jezusa pomazał śliną nasze uszy, mówiąc: "Effeta to jest: otwórz się!" i nasze nozdrza, mówiąc: "W zapachu wonności". Ten sakrament bowiem otwiera nasz słuch duchowy i nasze powonienie dla cnót chrześcijańskich. Sam Duch Święty staje się niejako naszym językiem, który umie do Boga przemawiać i naszym uchem zdolnym uchwycić głos Boga.

 

Msza święta. Communio Sanctorum. Świętych obcowanie.

 

Co chrzest św. rozpoczął, to Msza św. wykończa i doskonali. Przychodzisz na Mszę św. jako biedny głuchoniemy. Hałas i zgiełk zepsutego świata nie pozwala ci dosłyszeć, co Bóg do ciebie mówi; sam też nie wiesz, jak do Niego przemówić. Owocem dzisiejszej Mszy św. ma być to, że na nowo otworzy się słuch twój dla spraw Bożych i rozwiąże się język twój dla chwały Bożej, abyś stawał się coraz dojrzalszym dla królestwa Bożego i w końcu zdolny był wespół z aniołami w niebie zaśpiewać wieczne Gloria.

 

"Spraw, prosimy Cię, Panie, abyśmy przez przyjęcie Sakramentu Twego czuli w sobie działanie łaski Twojej, a dostąpiwszy uzdrowienia duszy i ciała, mieli szczęście używać w całej pełni skutków tej niebieskiej tajemnicy".

 

X. dr Władysław Śpikowski

 

–––––––––––

 

 

Z czasopisma "Przewodnik Katolicki". Ilustrowany tygodnik dla rodzin katolickich. Nr 31. Rok 43. Poznań, dnia 1 sierpnia 1937 r., s. 510. (Redaktor założyciel X. Józef Kłos, redaktor naczelny Fr. Forecki). (1)

 

(Ilustracje i przypisy od red. Ultra montes).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Józef Stanisław Adamski SI, a) Łaska Boża czyli podniesienie człowieka do porządku nadprzyrodzonego. b) Królowanie Maryi nad światem i nad mocami ciemności. (Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Matki najświętszej). c) Jak się tworzy rodzina, jakie jej powinności. Kazanie na święto Przenajświętszej Rodziny. d) Zasługa wiary i jej przejawy. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej. e) Potrójny sojusz Słowa wcielonego z ludzkością. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi. f) Opieka Matki Najświętszej nad wiernymi. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi, Wspomożenia wiernych. g) Usposobienie duszy do nawiedzin Bożych. Kazanie na święto Nawiedzenia Matki Najświętszej. h) Kazanie na święto Matki Boskiej Szkaplerznej. Znaczenie Szkaplerza św.; jego skuteczność. i) Niepokalane zwierciadło skalanej ludzkości. (Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia). j) Tajemnice w Religii. k) Stanowisko papieży w Kościele Chrystusowym. l) Kilka uwag o sumieniu i wykład psalmu "Miserere". m) Doktor Anielski. n) Siła łaski uczynkowej: dostatecznej i skutecznej. Skuteczność łaski uczynkowej w systemie tomistów i molinistów. o) Życie nadprzyrodzone duszy ludzkiej.

 

2) Ks. Marian Morawski SI, Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym.

 

3) Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI, Uwielbienia łaski Bożej.

 

4) Ks. Jan Domaszewicz, Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. O łasce i przeznaczeniu. (De gratia Christi).

 

5) Ks. Maciej Sieniatycki, Zarys dogmatyki katolickiej.

 

6) Ks. Jacek Tylka SI, Dogmatyka katolicka.

 

7) P. Christianus Pesch SI, Compendium Theologiae Dogmaticae. De efficacia gratiae actualis.

 

8) Sac. Bernardus Jungmann, Institutiones Theologiae dogmaticae specialis. Tractatus de Gratia.

 

9) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie. d) Istotny cel małżeństwa. e) Małżeństwa mieszane. f) Rozwody. g) Grzechy przeciwko wierze.

 

10) Ks. Józef Stagraczyński, Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła.

 

11) Abp Szymon Kozłowski, Wykład nauki chrześcijańskiej rzymskokatolickiego Kościoła. O łasce.

 

12) Ks. Aleksander Żychliński, a) O apostolstwo wedle ducha. b) Czy "teolog-heretyk" jest teologiem? c) Tajemnica katolicyzmu. d) O pojęciu nadnatury. Studium dogmatyczne.

 

13) Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki, Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku.

 

14) Ks. Henryk Jackowski SI, Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami.

 

15) Ks. Dr Edward Górski, a) Święcenia niższe i wyższe. Studium liturgiczno-historyczne. b) Księga Psalmów. Tekst i komentarz. c) Jezus Chrystus w świetle Ewangelii. d) Listy świętego Pawła.

 

"Przewodnik Katolicki". Ilustrowany tygodnik dla rodzin katolickich. Nr 31. Rok 43. Poznań, dnia 1 sierpnia 1937 r. (Redaktor założyciel X. Józef Kłos, redaktor naczelny X. Fr. Forecki).

 

"Przewodnik Katolicki". Ilustrowany tygodnik dla rodzin katolickich. Nr 31. Rok 43. Poznań, dnia 1 sierpnia 1937 r., s. 510. (Redaktor założyciel X. Józef Kłos, redaktor naczelny X. Fr. Forecki).

 

"Przewodnik Katolicki". Ilustrowany tygodnik dla rodzin katolickich. Nr 31. Rok 43. Poznań, dnia 1 sierpnia 1937 r., s. 511. (Redaktor założyciel X. Józef Kłos, redaktor naczelny X. Fr. Forecki).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXIII, Kraków 2023

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: