Novus Ordo Missae. Nowa Msza.

 

Czytelnik pyta: "Dlaczego znany tradycyjny (?) katolicki biskup gorszy prawdziwych tradycyjnych katolików stręcząc «sakramenty» sekty Novus Ordo?" (1)

 

"TRADITIO"

 

––––––––

 

Neobiskup

 

Nasz czytelnik cytuje znanego tradycyjnego (?) katolickiego biskupa, który po trzydziestu latach nie może się zdecydować, czy przyjmować "komunię" Novus Ordo. Zdaje się nie znać katolickiej zasady, że sakramenty muszą być moralnie pewne. Zgodnie z zasadą sformułowaną przez papieża Leona XIII odnośnie nieważności święceń anglikańskich nie może być wątpliwości, że tradycyjny katolik nie może mieć nic wspólnego z nieważnymi (fałszywymi) "sakramentami" neokościoła.

 

–––––––––––

 

Drodzy ojcowie "Traditio":

 

Znany tradycyjny (?) katolicki biskup gorszy prawdziwych tradycyjnych katolików nieoczekiwanie zalecając "sakramenty" sekty Novus Ordo, znanej również jako neokościół Novus Ordo. W swoim najnowszym artykule odpowiada na pytanie "Co z przyjmowaniem hostii rzekomo konsekrowanych na Mszach Novus Ordo (sic)?", stwierdzając: "Być może najlepiej ich unikać, ponieważ mogą być nieważne, a z czasem mogą być coraz powszechniej nieważne. Jednak w razie konieczności można przyjmować takie hostie, ponieważ mogą one być również ważne". Czy ta odpowiedź nie jest całkowicie sprzeczna z katolicką nauką?


Odpowiedź ojców "Traditio":

 

To stwierdzenie z całą pewnością jest sprzeczne z doktryną katolicką. Sakramenty muszą być pewne. Nie może być żadnych moralnych wątpliwości, katolik jest zobowiązany – pod groźbą podejrzenia o bałwochwalstwo, ciężki grzech przeciwko Pierwszemu Przykazaniu Bożemu – do wystrzegania się fałszu jak diabła. Pomysł, że katolik mógłby przyjąć wątpliwy "sakrament", jest nie do przyjęcia.

 

W historii Kościoła istnieją oczywiście przykłady zastosowania tej doktryny. Po tym, jak Kościół w Anglii zbuntował się i przyjął protestancki Ordinal w 1550 roku, napisany przez arcyheretyka Tomasza Cranmera, w katolickim Kościele doszło do podziałów. Niektórzy katolicy, nawet niektórzy duchowni, uznali anglikańskie święcenia za ważne; większość nie. W tej sytuacji wątpliwości Kościół katolicki nigdy nie zezwalał katolikom na przyjmowanie "sakramentów" od anglikańskich prezbiterów/pastorów. Kościół katolicki nigdy nie powiedział "być może". Nie, w przypadku wątpliwości moralnych katolik jest ściśle zobowiązany do całkowitego unikania takich fałszywych "sakramentów".

 

W 1896 r. papież Leon XIII rozstrzygnął tę kwestię raz na zawsze, oświadczając w bulli papieskiej "Apostolicae curae" z 1896 r., że wszystkie anglikańskie święcenia były i są "całkowicie nieważne i bezskuteczne", ponieważ anglikański Ordinal jest wadliwy pod względem intencji i formy, nie ma na celu wyświęcać kapłanów-ofiarników, a jedynie ustanawiać szafarzy instytucji kościelnej, która nie była katolicka w wierze. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu: CURAE.TXT: List apostolski "Apostolicae curae" (O święceniach anglikańskich), wydany przez Jego Świątobliwość Papieża Leona XIII, w dziale "Traditio" Network's Library of Files (FAQs and Traditional Apologetics).

 

To, co papież Leon XIII zadekretował o anglikanach, jest a fortiori, tj. jeszcze bardziej prawdziwe w odniesieniu do sekty Novus Ordo, neokościoła Novus Ordo albo jakkolwiek zechcecie go nazwać. Ten Nowy Kościół, założony w 1964 r. na antysoborze Vaticanum II, ostatecznie odrzucił w swoich oficjalnych pismach tradycyjny termin "święcenia" i zamiast niego używa "instalacji", jak w przypadku protestanckiego pastora. Odrzucił termin "kapłan" i zamiast niego używa "prezbiter", dwuznacznego terminu, zasadniczo oznaczającego "starszy", podobnie jak mormoni używają terminu "starszy" w odniesieniu do swoich duchownych.

 

Dlatego jest nie do pomyślenia, aby jakikolwiek prawdziwy katolik – nie mówiąc już o rzekomym od ponad trzydziestu lat tradycyjnym katolickim biskupie – kiedykolwiek mówił o sakramencie jako o "być może [ważnym]". Jeśli dla tego biskupa nie jest już oczywiste, że modernistyczny Neokościół przestał wyświęcać księży w 1968 roku i tak samo jak protestanci nie ma sakramentów, to równie dobrze może wrócić do anglikańskiej sekty, z której się wywodzi.

 

Pogański kult podczas modernistycznej pseudobiskupiej konsekracji

 

Pogańskie rytuały podczas neomszy w Los Angeles

 

Świętokardzki Novus Ordo Missae

 

Msza dla klaunów w sekcie Novus Ordo

 

Komunia dla klaunów w sekcie Novus Ordo

 

Novus Ordo Missae. Nowa Msza.

 

 

http://www.traditio.com/comment/com2403.htm (2)

 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

(Początkowa i końcowe ilustracje od red. Ultra montes).

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł oryginalny: A Reader Asks: "Why Has a Well-known Traditional (?) Catholic Bishop Been Scandalizing True Traditional Catholics by Pandering to the 'Sacraments' of the New Order Sect".

 

(2) Por. 1) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. k) Marcin Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka. l) "...ale nas zbaw ode złego...". Czy modernistyczny kościół jest w stanie wyrzucić diabła? m) Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz dwulicowości Vaticanum II. n) Największa ozdoba katolickiego kapłaństwa. o) Cała i nieskalana. Musimy zachować integralność wiary katolickiej. p) Korzenie problemów: Vigano dotyka źródła posoborowych błędów. q) Kult Czternastu Świętych Wspomożycieli. r) Moralne bankructwo modernistycznego neokościoła. s) Religia islamu: zagrożenie dla zachodniej cywilizacji. t) Nieuniknione podziały na widoku publicznym. "Dobrzy funkcjonariusze" kontra "źli funkcjonariusze" w soborowym kościele. u) Okupowany przez modernistów Watykan kończy z tolerancją wobec prawdziwej Mszy. Refleksje nad tzw. motu proprio "Traditionis custodes". v) Nowa religia naturalizmu.

 

2) "Traditio", a) Tradycyjni katolicy powinni być wdzięczni za wszystkich odważnych, tradycyjnych kapłanów, których mają. b) Czytelnik pyta: "Wychowałem się w Novus Ordo. Czy jestem prawdziwym katolikiem?". c) Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uznaje obecnie biskupów Novus Ordo za prawowitych i wymusza na rodzicach dzieci ze szkół Bractwa, by modlić się za nich jako za "kapłanów i pasterzy". d) Prominentni działacze Neokościoła Franciszka-Bergoglio potępiają go jako "heretyka" i wzywają do jego obalenia. e) Franciszek-Bergoglio w Ogrodach Watykańskich przewodniczy pogańskiej ceremonii ku czci "Matki Ziemi". f) Franciszek-Bergoglio wyznaje, iż został prezbiterem Novus Ordo w dużej mierze dlatego, że chciał być komunistycznym "modernistycznym rewolucjonistą" w Neokościele. g) Paglia – arcybiskup neokościoła i przewodniczący firmowanej przez Franciszka-Bergoglio Akademii Życia [Śmierci] nazywa wiernych katolików "heretykami", ponieważ uważają, że Judasz jest w piekle. h) Duchowny neokościoła publicznie odmawia ślubowania posłuszeństwa marksistowsko-modernistycznemu Franciszkowi-Bergoglio i jego "fałszywemu kościołowi". i) W pięćdziesiątą rocznicę promowanego przez ruch New Age "Dnia Ziemi" Franciszek-Bergoglio wzywa pogańską boginię przyrody do wybaczenia grzechów. j) Hutton Gibson, dozgonny obrońca tradycyjnej wiary katolickiej umiera w wieku 101 lat, przyjąwszy sakrament ostatniego namaszczenia prawdziwego Kościoła katolickiego. k) Neo-Watykan szykuje na 2021 rok "zdjęcie ekskomuniki" z Marcina Lutra – odstępcy, który połowę mieszkańców Europy przemienił w heretyków. l) Po anty-soborze Vaticanum II Kościół katolicki przekształcono w sprotestantyzowany neo-kościół. Zdjęcia opowiadają niezaprzeczalną historię tej metamorfozy lepiej niż tysiąc słów. m) Czytelniczka pyta: "Czy tradycyjny katolik może polecać przyjęcie chrztu w kościele Novus Ordo?". n) Czytelnik pyta: "Czy sakramenty (?) neokościoła Novus Ordo są ważne, czy są nieważne (fałszywe), ponieważ nieważni są prezbiterzy-szafarze neokościoła?". o) Neokonserwatyści neokościoła lamentują, gdyż zdali sobie sprawę z dalekosiężnych konsekwencji wywołanych decyzją Franciszka-Bergoglio o rozmontowaniu miejsc odprawiania Nowej Łacińskiej Mszy (New Latin Mess) oraz "indultowych" grup, takich jak Bractwo Św. Piotra. p) W nowym "motu proprio" Franciszek-Bergoglio wyrzeka się Kościoła katolickiego. Przyjmując nową religię nieopartą na Chrystusie wyraźnie odstępuje od wiary katolickiej. q) Apostata, neopapież Franciszek-Bergoglio, atakowany przez własnych neochrześcijan za zatwierdzenie błogosławieństwa par sodomickich odpowiada bluźnierstwami. r) Czytelnik pyta: Czy w świetle katolickiej teologii moralnej udział w boksie jest grzechem?

 

3) "Antimodernist", Bożonarodzeniowy koncert w Watykanie.

 

4) Bp Oliver Oravec, a) Prawda o Kościele. b) Totalna wolność? c) O współczesnym tzw. ekumenizmie. d) Co robić w obliczu współczesnego kryzysu? e) Problemy z Bractwem Św. Piusa X (FSSPX). f) Osculator Alkoranis. g) Watykan i wolnomularstwo. h) Klątwy obowiązujące.

 

5) Jérôme Bourbon, a) Paweł VI: święty w niebie czy pachołek piekła? b) "Synod o rodzinie": błogosławieństwo udzielone cudzołóstwu! c) Pięćdziesiąt lat "nowej mszy": półwiecze kataklizmu.

 

6) Patrick Henry Omlor, a) Zbójecki Kościół. b) Jan Paweł II Apostata. c) Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele".

 

7) Ks. Rama P. Coomaraswamy, a) Problemy z nowymi sakramentami. b) "Bractwo Piusa X", fałszywe rozwiązanie rzeczywistego problemu.

 

8) Ks. Anthony Cekada, a) Tradycjonaliści, nieomylność i Papież. b) Czy ekskomunikowany kardynał może zostać wybrany na papieża? c) Bergoglio nie ma nic do stracenia... zatem sedewakantystyczna argumentacja musi się zmienić. d) Msza w jedności z "piratem-«papieżem»": kilka zagadnień. e) "Stanowisko Bractwa" jako surogat Magisterium. f) Wyznanie modernistycznej herezji pseudopapieża bałwochwalcy ("Papa Pachamama").

 

9) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele. b) Ecône – koniec, kropka. c) List otwarty do członków Bractwa Św. Piusa X (FSSPX). d) Uderzające podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku. e) Katolicka Msza święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą? f) Czy Jan Paweł II jest modernistą? g) Zdemaskowanie braku autorytetu władzy Neokościoła.

 

10) Ks. Giuseppe Murro, a) Nieomylność Kościoła. b) Biskup Williamson przeciw Soborowi Watykańskiemu... Pierwszemu!

 

11) Ks. [Bp] Robert L. Neville, Błędy i sprzeczności FSSPX. Powody dla których opuściłem Bractwo Św. Piusa X. List do biskupa Bernarda Fellaya.

 

12) Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI, Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne.

 

13) Ks. Maciej Józef Scheeben, Tajemnice chrześcijaństwa. Tajemnica Kościoła i jego sakramentów.

 

14) Ks. Jan Rosiak SI, a) Chrystus mistyczny. b) Idąc nauczajcie. c) Wiara i "doświadczenie religijne". d) Tu es Petrus. e) "Poza Kościołem nie ma zbawienia".

 

15) Ks. Aleksander Lakszyński, Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych.

 

16) Bp Michał Nowodworski, a) Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach. b) Życie chrześcijańskie. c) Wiara i rozum. d) Liberalizm.

 

17) Ks. Aleksander Żychliński, a) O apostolstwo wedle ducha. b) Czy "teolog-heretyk" jest teologiem? c) Tajemnica katolicyzmu. d) O pojęciu nadnatury. Studium dogmatyczne. e) Metafizyka komunizmu a mądrość Chrystusowa.

 

18) Ks. Ignacy Grabowski, Prawo kanoniczne. O występkach przeciw wierze i jedności kościelnej.

 

19) Ks. Jan Nepomucen Opieliński, a) Apostaci, heretycy i schizmatycy a inni grzesznicy. b) Ekskomunika na schizmatyków. c) Co to jest ekskomunika?

 

20) Ks. Dr Henryk Maria Pezzani, Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego. Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny. (Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae. Can. 26. Devius a fide catholica, haereticus, vel schismaticus eligi prohibetur in Romanum Pontificem; si eligatur nulla est electio).

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Pax vobis. Pokój wam.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXIV, Kraków 2024

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: