DZIEJE NARODU POLSKIEGO

 

(WIECZORY POD LIPĄ)

 

LUCJAN SIEMIEŃSKI

 

––––––––

 

SPIS TREŚCI

 

PRZEDMOWA WYDAWCÓW

 

WIECZÓR I

 

WIECZÓR II

 

WIECZÓR III

 

WIECZÓR IV

 

WIECZÓR V

 

WIECZÓR VI

 

WIECZÓR VII

 

WIECZÓR VIII

 

WIECZÓR IX

 

WIECZÓR X

 

WIECZÓR XI

 

WIECZÓR XII

 

WIECZÓR XIII

 

WIECZÓR XIV

 

WIECZÓR XV

 

WIECZÓR XVI

 

WIECZÓR XVII

 

WIECZÓR XVIII

 

WIECZÓR XIX

 

WIECZÓR XX

 

WIECZÓR XXI

 

WIECZÓR XXII

 

WIECZÓR XXIII

 

WIECZÓR XXIV

 

WIECZÓR XXV

 

WIECZÓR XXVI

 

WIECZÓR XXVII

 

WIECZÓR XXVIII (nowość)

 

WIECZÓR XXIX

 

WIECZÓR XXX

 

WIECZÓR XXXI

 

WIECZÓR XXXII

 

WIECZÓR XXXIII

 

WIECZÓR XXXIV

 

WIECZÓR XXXV

 

WIECZÓR XXXVI

 

WIECZÓR XXXVII

 

WIECZÓR XXXVIII

 

WIECZÓR XXXIX

 

WIECZÓR XL

 

WIECZÓR XLI

 

WIECZÓR XLII

 

WIECZÓR XLIII

 

WIECZÓR XLIV

 

WIECZÓR XLV

 

WIECZÓR XLVI

 

WIECZÓR XLVII

 

WIECZÓR XLVIII

 

WIECZÓR XLIX

 

WIECZÓR L. Zakończenie

 

–––––––––––

 

 

Dzieje Narodu Polskiego spisane przez Lucyana Siemieńskiego, a przedrukowane z edycyi Poznańskiej, pod tytułem "Wieczory pod lipą" i ozdobione rycinami Antoniego Oleszczyńskiego. 1848, str. XI+339. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; ryciny pominięto).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) a) Wieczory pod lipą czyli Historyja Narodu Polskiego opowiadana przez Grzegorza z pod Racławic. Edycya druga, w niczem niezmieniona. Poznań, Druk i Nakład Księgarni Nowej. 1847. b) Wieczory w Ojcowie czyli opowiadania Grzegorza o dawnych czasach Rzeczypospolitej Polskiej spisane przez Lucjana Siemieńskiego. Warszawa. Nakład i druk S. Orgelbranda Księgarza i Typografa. 1858.

 

2) Ks. Piotr Pękalski, Żywoty Świętych Patronów polskich.

 

3) Ks. Piotr Semenenko CR, O miłości Ojczyzny.

 

4) Ks. Stanisław Sapiński, O miłości Ojczyzny.

 

5) List pasterski Najdostojniejszego Episkopatu Polski, O ducha chrześcijańskiego w Polsce.

 

6) Ks. Michał Morawski, Stanowisko Kościoła wobec niebezpieczeństwa żydowskiego w dawnej Polsce.

 

7) O. Florian Jaroszewicz OFM, Matka Świętych Polska. Męczeństwa niektórych dziatek zamordowanych od żydów.

 

8) Ks. Marian Morawski SI, a) Świętych Obcowanie. Część pierwsza: Komunia między duszami. b) Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym. c) Dziewięć nauk o Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła. d) Wieczory nad Lemanem. Co robić. e) Podpieracz katolicyzmu. f) Narodowość wobec filozofii i wobec chrystianizmu.

 

9) Ks. Walery Jasiński, O katolicką szkołę w Polsce. Szkoła międzywyznaniowa i neutralna jest absurdem filozoficznym.

 

10) Ks. Dr Michał Sopoćko, Docent Uniwersytetu Wileńskiego, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowym. Studium teologiczno-pedagogiczne. (De educatione spirituali secundum Nicolaum Lancicium. Tractatus theologicus ac paedagogicus).

 

11) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

12) Ks. Antoni Chmielowski, Krótki rys historii kościelnej.

 

13) Valentinus Posnanianus, Polonia semper fidelis.

 

14) Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski, a) Kazania o chwalebnej Eucharystii. b) O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich. c) Odezwa do Duchowieństwa całej Prowincji Gnieźnieńskiej.

 

15) Ks. Piotr Skarga SI, a) O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej (De haeretica zizania et diabolica libertate religiosa). b) O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego. c) Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. d) Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Pomazania, Kapłaństwa i Małżeństwa. e) Nauki o Przenajświętszym Sakramencie. f) O rozumieniu początku Ewangelii św. Jana, którą się na końcu Mszy czyta.

 

16) Ks. Jakub Wujek SI, a) Postylla Mniejsza, to jest krótkie kazania, albo wykłady św. Ewangelii na każdą niedzielę i na każde święto wedle nauki samej prawdziwej Kościoła św. powszechnego dla ubogich kapłanów i gospodarzów i pospolitego człowieka. b) Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona. c) Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku.

 

17) Ks. Zygmunt Łoziński, Biskup Piński, Królowa Korony Polskiej.

 

18) Abp Emil Guerry, Kodeks Akcji Katolickiej.

 

19) "Przegląd Katolicki", Jakie jest według św. Tomasza stanowisko w społeczności, należne przeciwnikom wiary chrześcijańskiej?

 

20) M. Arcta Słownik Staropolski: 26 000 wyrazów i wyrażeń używanych w dawnej mowie polskiej. Opracowali Antoni Krasnowolski i Władysław Niedźwiedzki.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI-MMXXI, Kraków 2016-2021

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: