KRÓTKIE

 

NAUKI HOMILETYCZNE

 

na niedziele i uroczystości całego roku

 

WEDŁUG

 

Postylli Katolickiej Większej

 

KS. JAKUBA WUJKA SI

 

OPRACOWAŁ

 

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI

 

––––––––

 

SPIS RZECZY

 

Wstęp

 

Niedziela pierwsza Adwentu

 

Niedziela druga Adwentu

 

Niedziela trzecia Adwentu

 

Niedziela czwarta Adwentu

 

Uroczystość Bożego Narodzenia

 

Uroczystość św. Szczepana pierwszego męczennika

 

Niedziela po Bożym Narodzeniu

 

Uroczystość Nowego Roku

 

Uroczystość Trzech Królów

 

Niedziela pierwsza po Trzech Królach

 

Niedziela druga po Trzech Królach

 

Niedziela trzecia po Trzech Królach

 

Niedziela czwarta po Trzech Królach

 

Niedziela piąta po Trzech Królach

 

Niedziela szósta po Trzech Królach

 

Niedziela starozapustna

 

Niedziela mięsopustna

 

Niedziela zapustna

 

Niedziela pierwsza Wielkiego Postu

 

Niedziela druga Wielkiego Postu

 

Niedziela trzecia Wielkiego Postu

 

Niedziela czwarta Wielkiego Postu

 

Niedziela piąta Wielkiego Postu

 

Niedziela Palmowa

 

Niedziela Wielkanocna

 

Poniedziałek Wielkanocny

 

Niedziela Przewodnia

 

Niedziela druga po Wielkanocy

 

Niedziela trzecia po Wielkanocy

 

Niedziela czwarta po Wielkanocy

 

Niedziela piąta po Wielkanocy

 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 

Niedziela szósta po Wielkanocy

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 

Poniedziałek Świąteczny

 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

 

Uroczystość Bożego Ciała

 

Niedziela druga po Zielonych Świątkach

 

Niedziela trzecia po Zielonych Świątkach

 

Niedziela czwarta po Zielonych Świątkach

 

Niedziela piąta po Zielonych Świątkach

 

Niedziela szósta po Zielonych Świątkach

 

Niedziela siódma po Zielonych Świątkach

 

Niedziela ósma po Zielonych Świątkach

 

Niedziela dziewiąta po Zielonych Świątkach

 

Niedziela dziesiąta po Zielonych Świątkach

 

Niedziela jedenasta po Zielonych Świątkach

 

Niedziela dwunasta po Zielonych Świątkach

 

Niedziela trzynasta po Zielonych Świątkach

 

Niedziela czternasta po Zielonych Świątkach

 

Niedziela piętnasta po Zielonych Świątkach

 

Niedziela szesnasta po Zielonych Świątkach

 

Niedziela siedemnasta po Zielonych Świątkach

 

Niedziela osiemnasta po Zielonych Świątkach

 

Niedziela dziewiętnasta po Zielonych Świątkach

 

Niedziela dwudziesta po Zielonych Świątkach

 

Niedziela dwudziesta pierwsza po Zielonych Świątkach

 

Niedziela dwudziesta druga po Zielonych Świątkach

 

Niedziela dwudziesta trzecia po Zielonych Świątkach

 

Niedziela ostatnia po Zielonych Świątkach

 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

 

Uroczystość Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

 

Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

 

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

 

Uroczystość Wszystkich Świętych

 

Dzień Zaduszny

 

Na większą chwałę Boga

 

–––––––––––

 

 

Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku według Postyli Katolickiej Większej Ks. Jakóba Wujka opracował Ks. Władysław Krynicki. Włocławek. Nakładem Księgarni Powszechnej. 1912, str. 351. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

N. 154.

 

IMPRIMATUR.

 

Wladislaviae, die 10 Januarii 1912 a.

 

Officialis Generalis Prael. Cath.

 

Protonotarius Apostol.

 

St. Chodyński.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Jakub Wujek SI, a) Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. b) Postylla Mniejsza, to jest krótkie kazania, albo wykłady św. Ewangelii na każdą niedzielę i na każde święto wedle nauki samej prawdziwej Kościoła św. powszechnego dla ubogich kapłanów i gospodarzów i pospolitego człowieka. c) Postilla Catholica... Iż zbory Lutrów, Kalwinów i innych Sektarzów, nie są Kościoły Pana Chrystusowe, ale Bożnice Szatańskie. d) Grzech żydów i heretyków przeciwko Duchowi Świętemu. e) Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona.

 

2) a) Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego ks. Jakuba Wujka SI z komentarzem Menochiusza SI przełożonym na język polski. b) Pismo Święte Nowego Testamentu. (Przekład zatwierdzony przez Stolicę Apostolską).

 

3) Ks. Piotr Skarga SI, Kazania na niedziele i święta całego roku.

 

4) Ks. Henryk Jackowski SI, Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami. b) Rozważ to dobrze! czyli Myśli zbawienne dla dobrych i złych.

 

5) Ks. Jerzy Patiss SI, Podręcznik do rozmyślań i kazań na niedziele całego roku (Materiae meditationum et concionum ex Evangeliis et Epistolis Dominicarum).

 

6) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego (Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini).

 

7) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

8) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

9) Ks. Antoni Krechowiecki, Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła.

 

10) Ks. Ignacy Czechowski, Krótkie kazania na niedziele i święta całego roku.

 

11) Ks. Piotr Ximenes, Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku.

 

12) Ks. Józef Krukowski, Perykopy ewangelijne niedzielne i świąteczne.

 

13) Ks. Leonard Goffine, Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej, czyli krótki wykład Lekcji i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą stąd nauką wiary i obyczajów i gruntownym wyjaśnieniem roku kościelnego...

 

14) Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski, a) Kazania o chwalebnej Eucharystii. b) O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich. c) Odezwa do Duchowieństwa całej Prowincji Gnieźnieńskiej.

 

15) Bp Władysław Krynicki, a) Dzieje Kościoła powszechnego. b) Pelagianizm i semipelagianizm. c) Sobór Watykański. d) Zasady modernizmu.

 

16) Ks. Antoni Chmielowski, Homilie na niedziele i święta całego roku, miane w kościele Najświętszej Maryi Panny w Łęczycy.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI-MMXVII, Kraków 2016-2017

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: