Świętych Obcowanie. Communio Sanctorum.

 

WYKŁAD

 

NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ,

 

UŁOŻONY Z ROZKAZU

 

KLEMENSA VIII PAPIEŻA,

 

PRZEZ

 

ŚW. ROBERTA KARD. BELLARMINA SI

 

BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

 

––––––––

 

 

Wykład Nauki Chrześcijańskiej (djvu, 28.3 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

––––––

 

SPIS PRZEDMIOTÓW

 

Potwierdzenie Klemensa VIII Papieża . . . . str. 5

 

Modlitwa przed Nauką i po Nauce . . . . str. 6

 

ROZDZIAŁ I. O Nauce Chrześcijańskiej i głównych jej częściach . . . . str. 7

 

ROZDZIAŁ II. Wykład Znaku Krzyża Świętego . . . . str. 9

 

ROZDZIAŁ III. Wykład Składu Apostolskiego . . . . str. 13

 

Artykuł pierwszy . . . . str. 14

 

Artykuł drugi . . . . str. 18

 

Artykuł trzeci . . . . str. 20

 

Artykuł czwarty . . . . str. 23

 

Artykuł piąty . . . . str. 28

 

Artykuł szósty . . . . str. 32

 

Artykuł siódmy . . . . str. 35

 

Artykuł ósmy . . . . str. 37

 

Artykuł dziewiąty . . . . str. 40

 

Artykuł dziesiąty . . . . str. 45

 

Artykuł jedenasty . . . . str. 46

 

Artykuł dwunasty . . . . str. 49

 

ROZDZIAŁ IV. Wykład Modlitwy Pańskiej . . . . str. 52

 

ROZDZIAŁ V. Wykład Pozdrowienia Anielskiego . . . . str. 67

 

ROZDZIAŁ VI. Wykład Dziesięcioro Bożego Przykazania . . . . str. 74

 

Pierwsze Przykazanie . . . . str. 78

 

Drugie Przykazanie . . . . str. 85

 

Trzecie Przykazanie . . . . str. 91

 

Czwarte Przykazanie . . . . str. 95

 

Piąte Przykazanie . . . . str. 98

 

Szóste Przykazanie . . . . str. 100

 

Siódme Przykazanie . . . . str. 102

 

Ósme Przykazanie . . . . str. 104

 

Dziewiąte Przykazanie . . . . str. 107

 

Dziesiąte Przykazanie . . . . str. 109

 

ROZDZIAŁ VII. Wykład Przykazań Kościelnych . . . . str. 111

 

ROZDZIAŁ VIII. Wykład Rad Ewangelicznych . . . . str. 112

 

ROZDZIAŁ IX. Wykład Sakramentów . . . . str. 114

 

1. Chrzest . . . . str. 118

 

2. Bierzmowanie . . . . str. 122

 

3. Ciało i Krew Pańska . . . . str. 124

 

(Wykład Mszy Świętej) . . . . str. 130

 

4. Pokuta . . . . str. 132

 

(Odpust) . . . . str. 136

 

5. Ostatnie Namaszczenie . . . . str. 138

 

(Skrucha) . . . . str. 141

 

6. Kapłaństwo . . . . str. 145

 

7. Małżeństwo . . . . str. 146

 

ROZDZIAŁ X. O cnotach w ogólności . . . . str. 155

 

ROZDZIAŁ XI. O cnotach Teologicznych . . . . str. 157

 

Wiara . . . . str. 157

 

Nadzieja . . . . str. 157

 

Miłość . . . . str. 159

 

ROZDZIAŁ XII. O cnotach Kardynalnych czyli głównych . . . . str. 160

 

ROZDZIAŁ XIII. O siedmiu darach Ducha Świętego . . . . str. 164

 

ROZDZIAŁ XIV. O Ośmiu Błogosławieństwach . . . . str. 166

 

ROZDZIAŁ XV. O uczynkach Miłosiernych . . . . str. 168

 

ROZDZIAŁ XVI. O grzechach i nałogach w ogólności . . . . str. 170

 

ROZDZIAŁ XVII. O grzechu Pierworodnym . . . . str. 172

 

ROZDZIAŁ XVIII. O grzechu Uczynkowym Śmiertelnym i Powszednim . . . . str. 175

 

ROZDZIAŁ XIX. O siedmiu grzechach głównych . . . . str. 177

 

ROZDZIAŁ XX. O grzechach przeciwko Duchowi Świętemu . . . . str. 184

 

ROZDZIAŁ XXI. O grzechach wołających o pomstę do Nieba . . . . str. 185

 

ROZDZIAŁ XXII. O czterech Ostatnich rzeczach człowieka . . . . str. 186

 

DODATEK TŁUMACZA

 

ROZDZIAŁ I. Akty potrzebne do zbawienia . . . . str. 189

 

ROZDZIAŁ II. Porządek Spowiedzi . . . . str. 190

 

ROZDZIAŁ III. Porządek Komunii świętej . . . . str. 192

 

ROZDZIAŁ IV. Modlitwa dająca Odpust Zupełny . . . . str. 195

 

ROZDZIAŁ V. Porządek służenia do Mszy świętej . . . . str. 197

 

ROZDZIAŁ VI. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej . . . . str. 208

 

Nauka o tej Drodze, i o jej Odpustach . . . . str. 209

 

Sposób uroczystego odbywania Drogi Krzyżowej . . . . str. 213

 

ROZDZIAŁ VII. Nabożeństwo Różańca świętego . . . . str. 230

 

Skład, początek i pożytki tego Nabożeństwa . . . . str. 230

 

Skład Koronki Różańcowej . . . . str. 230

 

Warunki Odpustów Różańca świętego . . . . str. 231

 

Uwagi o Rozmyślaniu i o Modlitwie . . . . str. 232

 

Odpusty Różańca świętego . . . . str. 234

 

O Koronce św. Brygidy . . . . str. 234

 

Jej Odpusty . . . . str. 235

 

Uwagi o niej . . . . str. 236

 

O Bractwie Różańcowym . . . . str. 237

 

O Tajemnicach Różańca świętego . . . . str. 238

 

Ich wyliczenie . . . . str. 238

 

Porządek odmawiania Różańca . . . . str. 240

 

Rozmyślania o Tajemnicach Różańca świętego . . . . str. 243

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny . . . . str. 258

 

Modlitwa św. Bernarda do Najświętszej Panny . . . . str. 260

 

ROZDZIAŁ VIII. O Odpustach . . . . str. 261

 

Odpust w godzinie śmierci . . . . str. 264

 

Akty z Odpustami . . . . str. 189

 

Modlitwy z Odpustami . . . . str. 265

 

Litania o Najsłodszym Imieniu Jezus . . . . str. 266

 

Najświętsze Oblicze Chrystusa Pana

 

–––––––––––

 

 

Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina (1). Na polski język przetłumaczony i w Propagandzie wydany, w Rzymie 1844 (2). Ku większej chwale Bożej, i ku zbawieniu bliźnich przedrukowany, str. 268+[IV]. (3)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

NIHIL OBSTAT

 

Josephus Hube Rector Ecclesiae SS. Andreae et Claudii

 

Doctor S. Theologiae ac Censor Deputatus.

 

IMPRIMATUR

 

Fr. Dominicus Buttaoni O. P. S. P. A. M.

 

IMPRIMATUR

 

Joseph Canali Archiep. Colossen.

 

Vicesgerens.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) "Św. Robert Bellarmin (Robertus), Biskup, Wyznawca, Doktor Kościoła; – święto 13 maja. Syn Wincentego Bellarmino i Cyntii z Cervinich, siostry papieża Marcelego II, przyszedł na świat w r. 1542 w Montepulciano (Toskania). Rodzina ta szlachecka nie posiadała większego majątku, przy tym obarczona była dwanaściorgiem dzieci. Robert odznaczał się niezwykłymi zdolnościami, toteż chlubnie ukończył studia w kolegium jezuickim rodzinnego miasta i w r. 1560 wstąpił w Rzymie do nowicjatu tegoż zakonu. Teologii słuchał w Padwie i Lowanium, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie w r. 1570, po czym został kaznodzieją i profesorem uniwersytetu lowańskiego. W r. 1576 objął katedrę «kontrowersyj» w kolegium rzymskim, i tu przez 11 następnych lat wykładał wobec przedstawicieli różnych narodów obronę prawd wiary, zaczepianych przez protestantów. Jako przyboczny teolog, towarzyszył kardynałowi Gaetano w r. 1589-90 do Paryża. Powróciwszy, był ojcem duchownym kolegium rzymskiego i w tym czasie kierownikiem duchownym św. Alojzego [Gonzagi], którego też przygotował na drogę wieczności. Przez 3 lata zarządzał neapolitańską prowincją zakonną; odwołany z woli papieża, powrócił by pracować w kongregacjach rzymskich. W r. 1599 otrzymał kapelusz kardynalski, w r. 1602 stolicę arcybiskupią w Kapui. Po śmierci Klemensa VIII i Leona XI o mało nie został obrany papieżem. Z woli Pawła V zrezygnował z arcybiskupstwa, by cały czas poświęcić pracy w kongregacjach. Umarł 17 września r. 1621. Proces beatyfikacyjny ciągnął się głównie z powodu trudności natury politycznej przez blisko 300 lat, tak że beatyfikacja nastąpiła dopiero w r. 1923, kanonizacja w r. 1930, a w r. 1931 Bellarmin ogłoszony został Doktorem Kościoła. Zwłoki spoczywają w kościele Al Gesu w Rzymie. Święto jego obchodzi się 13 maja (rocznica beatyfikacji). Robert Bellarmin to jeden z wielkich uczonych Kościoła, umysł jasny, świetny wykładowca, znawca całej współczesnej literatury religijnej, zarówno katolickiej jak i protestanckiej. Jego «Dysputy i kontrowersje o spornych kwestiach wiary chrześcijańskiej», wydane w 4 wielkich tomach, tłumaczone na różne języki, są po dziś dzień najpełniejszą obroną nauki katolickiej. Dwa dalsze dzieła «Katechizm większy i mniejszy», wydawane wciąż jeszcze, tłumaczone na 60 języków, nie straciły nic na wartości. Ze słynnym jezuitą Salmeronem pracował nad wydaniem «Komentarza do Pisma świętego». Był też autorem wielu tomów kazań oraz znanych jeszcze dziś dzieł ascetycznych «O wiecznym szczęściu świętych», «O sztuce dobrego umierania», «O wstępowaniu duszy do Boga», «O wzdychaniu gołębicy», «O siedmiu słowach Chrystusa». Przy całej olbrzymiej wiedzy i powadze, jaką się cieszył, był zadziwiająco pokorny. Surowy i bezwzględny dla siebie, pełen miłości dla bliźnich, zwłaszcza ubogich, oddany całą duszą Chrystusowi i Kościołowi". – Biskup Karol Radoński, Święci i Błogosławieni Kościoła Katolickiego. Encyklopedia Hagiograficzna. Warszawa – Poznań – Lublin [1947], ss. 407-408.

 

(2) Tłumaczenia na język polski katechizmu kard. Bellarmina w obecnym wydaniu dokonał ks. Aleksander Jełowicki na polecenie papieża Grzegorza XVI. Zob. Encyklopedia Kościelna podług teologicznej Encyklopedii Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób wydana przez X. Michała Nowodworskiego. Tom X. Karaici. – Kongregacje dekanalne. Warszawa 1877, s. 219.

 

(3) Por. 1) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Wykład nauki chrześcijańskiej (katechizm większy).  b) Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae. c) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. d) Compendium Doctrinae Christianae. e) La Dottrina Cristiana composta per ordine della s. m. di Papa Clemente VIII dal ven. Cardinale Roberto Bellarmino. Torino-Roma. Giacinto Marietti. 1899.

 

2) Ks. Aleksander Jełowicki, Listy duchowne. List do Stanisława Tarnowskiego. Osobne słowo o katechizmie Bellarmina.

 

3) Papież Pius XI, List apostolski mianujący św. Roberta Bellarmina Doktorem Kościoła Powszechnego.

 

4) S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae, a) Catechismus maior seu Summa doctrinae christianae. b) Catechismi Latini et Gemanici.

 

5) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego (Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini).

 

6) Sac. Petrus Ludovicus Danes, Institutiones Doctrinae Christianae, sive Catechismus ad usum seminariorum.

 

7) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm).

 

8) Ks. Józef Deharbe SI, Katechizm rzymsko-katolicki.

 

9) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

10) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

11) Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła, Pisma katechetyczne.

 

12) Św. Jan Chrzciciel de la Salle, Obowiązki chrześcijanina względem Boga. (Katechizm).

 

13) Ks. Konstanty Gawroński, Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej.

 

14) Bp Konrad Martin, a) Katolicka nauka wiary. b) Katolicka nauka obyczajów.

 

15) Episkopat Austriacki, Wielki Katechizm Religii Katolickiej.

 

16) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

 

17) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki (Catechismus catholicus).

 

18) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej.

 

19) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) O cnotach heroicznych.

 

20) Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła, a) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. b) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis).

 

21) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

 

22) O. Ludwik Fanfani OP, Różaniec Najświętszej Panny Maryi. O odmawianiu Różańca św. (De Rosario Beatae Mariae Virginis. De Rosarii recitatione).

 

23) Ks. Dr Alojzy Jougan, a) Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła katolickiego. b) Historia Kościoła katolickiego.

 

24) Ks. Augustyn Arndt SI, Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych.

 

25) Ks. Franciszek Bączkowicz CM, Posty obowiązujące.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina. Na polski język przetłumaczony i w Propagandzie wydany, w Rzymie 1844. Ku większej chwale Bożej, i ku zbawieniu bliźnich przedrukowany.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXII, Kraków 2022

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: