FILOZOFIA NICOŚCI

 

Rzecz o istocie buddyzmu

 

KS. WŁADYSŁAW MICHAŁ DĘBICKI

 

–––––

 

TREŚĆ

 

I. Buddyzm azjatycki i europejski

 

II. Stan Indii przed Buddą

 

III. Życie Buddy

 

IV. Istota buddyzmu

 

V. Wartość metafizyczna i moralna buddyzmu

 

––––––––

 

 

Ks. Władysław Michał Dębicki, Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu. Warszawa. NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA. 1896, str. 108+[I]. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Władysław Michał Dębicki, a) Anioł upadły. Lamennais w oświetleniu najnowszym. b) Katolicka pogarda świata. c) Albert Stöckl (historyk filozofii i apologeta). d) Neo-chrześcijanie i neo-katolicy. e) Skutki herezji. f) Przyczyna samobójstw. g) Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym. h) Wariacko-zbójecka filozofia (Fr. Nietzsche).

 

2) Ks. Franciszek Kwiatkowski SI, Filozofia wieczysta w zarysie.

 

3) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół.

 

4) O. Jan Tauler OP, Ustawy duchowe.

 

5) O. J. Petitdidier SI, Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli (Exercitia spiritualia juxta normam sancti Ignatii Loyole).

 

6) Ks. Wawrzyniec Scupoli, a) Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej. b) O spokoju duszy i o szczęściu serca umierającego sobie samemu, aby żyło Bogu.

 

7) Ks. Albert Stöckl, Wyrodzenie się mistycyzmu poza Kościołem.

 

8) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

9) Ks. Antoni Langer SI, a) Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia. b) Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów.

 

10) "Przegląd Katolicki", Św. Tomasz z Akwinu i jego nauka.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVII, Kraków 2017

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: