Świętych Obcowanie. Communio Sanctorum.

 

KS. ZYGMUNT STORCHENAU SI

 

Wiara Chrześcijanina

 

jaką być powinna

 

na nowo wydał

 

KS. HUGO HURTER SI

 

zwyczajny profesor teologii na c. k. wszechnicy w Innsbrucku

 

przełożył z niemieckiego

 

KS. FRANCISZEK STAROWIEYSKI

 

––––––––

 

Wiara Chrześcijanina jaką być powinna (djvu, 34.5 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

X. Zygmunt Storchenau T. J., Wiara Chrześcijanina jaką być powinna. Na nowo wydał X. Hugo Hurter T. J., zwyczajny profesor teologii na c. k. wszechnicy w Innsbruku. Przełożył z niemieckiego X. Franciszek Starowieyski. W Brodach 1911. Nakładem księgarni Feliksa Westa.

 

X. Zygmunt Storchenau T. J., Wiara Chrześcijanina jaką być powinna. Na nowo wydał X. Hugo Hurter T. J., zwyczajny profesor teologii na c. k. wszechnicy w Innsbruku. Przełożył z niemieckiego X. Franciszek Starowieyski. W Brodach 1911. Nakładem księgarni Feliksa Westa. Spis rzeczy.

 

–––––––––––

 

 

X. Zygmunt Storchenau T. J., Wiara Chrześcijanina jaką być powinna. Na nowo wydał X. Hugo Hurter T. J., zwyczajny profesor teologii na c. k. wszechnicy w Innsbruku. Przełożył z niemieckiego X. Franciszek Starowieyski. W Brodach 1911. Nakładem księgarni Feliksa Westa, str. 167. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Uchwały i wyroki świętego Soboru Watykańskiego za Piusa IX 1869-1870 zebranego krótko wyjaśnione, wraz z obszernym a prostym wykładem artykułu Wiary "O nieomylnym nauczycielstwie Rzymskiego Papieża" przez X. Dra Józefa Krukowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

2) Ks. Antoni Langer SI, a) Rozwój wiary. b) Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów. c) Człowiek w stosunku do religii i wiary. d) O Objawieniu. e) Cuda i ich znaczenie w dziejach Objawienia. f) Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia. g) Kardynał Jan Chrzciciel Franzelin i jego znaczenie w katolickiej nauce. h) Kazanie o Kościele. i) Kazanie na uroczystość Opatrzności Boskiej. j) Kazanie na uroczystość św. Barbary.

 

3) Bp Michał Nowodworski, a) Wiara i rozum. b) Liberalizm.

 

4) Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI, a) Rozumność wiary. b) Wewnętrzna pewność aktu wiary.

 

5) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki (Catechismus catholicus).

 

6) Ks. H. Riondel SI, Życie z Wiary, jego istota, postęp, pociechy, próby i owoce.

 

7) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm Polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

8) Abp Antoni Szlagowski, a) Wiara w pojęciu katolickim, a modernistycznym. b) Wiara w życiu. c) Prawda według nauki Kościoła, oraz twierdzeń modernistów. d) Zasady modernistów (modernistarum doctrina).

 

9) Ks. Jan Rosiak SI, a) Chrystus mistyczny. b) Idąc nauczajcie. c) Wiara i "doświadczenie religijne". d) Suarez. 1548 – 1617. e) Tu es Petrus. f) "Poza Kościołem nie ma zbawienia".

 

10) Ks. Marian Morawski SI, a) Filozofia i jej zadanie. b) Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym.

 

11) Bp Józef Sebatian Pelczar, a) Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników. b) Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych. c) Racjonalizm, progresizm, modernizm. d) Dążności pseudoreformatorskie. e) Zboczenia pseudomistycyzmu: towianizm i kozłowityzm.

 

12) Ks. René-Marie de la Broise SI, Religia i religie.

 

13) Ks. J. V. Bainvel SI, Dogmat i myśl katolicka.

 

14) "Przegląd Kościelny", a) Kilka uwag o historii dogmatów. b) Jurysdykcja kościelna i jej uzupełnienie. c) Kardynał Franzelin.

 

15) Bp Franciszek Lisowski, Św. Tomasz z Akwinu o rozwoju dogmatów.

 

16) Ks. dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej.

 

17) Ks. Jacek Tylka SI, Dogmatyka katolicka. a) Traktat o Kościele Chrystusowym. b) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. c) O własnościach religii.

 

18) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

19) Ks. Dr Fryderyk Klimke SI, a) Hasła etyczno-religijne monizmu. b) Religia i poznanie. c) Agnostycyzm.

 

20) Ks. Jan Rostworowski SI, a) Dwie filozofie. b) Świętego Roberta Bellarmina historyczne znaczenie i naukowe dzieło. c) Tajemnica jedności katolickiej. d) Objawienie i dogmat w teologii katolickiej a w teologii modernizmu. e) Ewolucja dogmatu w modernizmie.

 

21) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

 

22) Henryk Hello, a) Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia – wolność wyznania – wolność prasy – wolność nauczania. b) Syllabus w wieku XX.

 

23) "Cahiers Romains", Dla katolików rzymskich integralnych.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXI, Kraków 2021

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: