Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE

Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty (uzupełniono)

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Meditationes Vitae Christi (uzupełniono)

Tomasz a Kempis. De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa (uzupełniono)

Thomas a Kempis. De imitatione Christi. Considerationes ad cuiusque libri singula capita (uzupełniono)

Thomas a Kempis. De imitatione Mariae. (Ex operibus Thomae a Kempis)

Ks. Ignacy Mioduszewski. Praktyczne objaśnienia zasad wiary i obowiązków moralnych (nowość, djvu)

Papież Innocenty III. Kazanie na uroczystość św. Jana Chrzciciela PDF ) (nowość)

Innocentius III Pontifex Romanus. Sermo in solemnitate S. Joannis Baptistae PDF ) (nowość)

Ks. Dr Alojzy Jougan. Ku czci św. Józefa PDF ) (nowość)

"Przegląd Kościelny". Mistyka PDF ) (nowość)

O. Aleksander Rozwadowski SI. Apostolstwo według nauki św. Tomasza i Ojców Kościoła PDF ) (nowość)

Ks. Aleksander Rozwadowski SI. Nauka św. Tomasza o apostolstwie i odpowiedź na niektóre trudności PDF ) (nowość)

Św. Ignacy Loyola. Maksymy. (Przetłumaczył Ks. Aleksander Jełowicki) PDF ) (nowość)

Ks. Józef Stanisław Adamski SIŻycie nadprzyrodzone duszy ludzkiej PDF ) (nowość)

W. O. J. P. Caussade SI. Zdaj się na wolę Bożą! (nowość, djvu)

O. Tilman Pesch SI. Chrześcijańska filozofia życia

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy ( PDF )

Św. Franciszek Salezy, Biskup i Doktor Kościoła. Wskazówki i Rady na każdy dzień roku

Bp Dawid Pilchowski SI, Doktor św. Teologii. Sto uwag krótkich a ważnych myślącym o swym zbawieniu do roztrząśnienia podanych

Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Przestrogi duchowne, których trzymać się powinien każdy, kto chce być prawdziwym zakonnikiem i dojść w krótkim czasie do doskonałości PDF ) (nowość)

S. Joannes a Cruce, Doctor Ecclesiae. Cautelae spirituales a veris Religiosis observandae adversus animae hostes PDF ) (nowość)

Abp Szymon Kozłowski. Wykład nauki chrześcijańskiej rzymsko-katolickiego Kościoła. O ofierze Mszy świętej PDF )

Ks. Aleksander Jełowicki. Listy duchowne. List do Stanisława Tarnowskiego. Osobne słowo o katechizmie Bellarmina PDF )

List pasterski Biskupów austriackich. Znaki czasu: niedowiarstwo, indyferentyzm i praktyczny materializm PDF ) (nowość)

O. Hieronim Savonarola OP. Rozmyślanie z Psalmu 50 (nowość, djvu)

Ks. Paweł Rubon SI. Nauka o zwycięstwie Różańca świętego PDF ) (nowość)

O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym. Modlitwa PDF )

Ks. Karol Gobinet, Doktor Teologii. Maksymy chrześcijańskie ( PDF ) (nowość)

Ks. Alban Stolz, Doktor Teologii. Rady i przestrogi na całe życie. Pamiątka dla młodzieży męskiej przy ukończeniu szkół PDF ) (nowość)

Ks. Alban Stolz, Doktor Teologii. Niezapominajki. Rady i przestrogi na całe życie dla młodzieży żeńskiej PDF ) (nowość)

Jakub Debout. Grzechy zaniedbania (nowość, djvu)

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Etyka katolicka

Św. Piotr z Alkantary. Pokój duszy ( PDF )

O. Jan Tauler OP. Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku ( PDF )

Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy ( PDF )

Thomas a Kempis. Alphabetum monachi PDF ) (nowość)

Religiosus Catholicus. Alphabetum Religiosorum PDF ) (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. Modlitwa św. Augustyna PDF ) (nowość)

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i Męczennik. O modlitwie Pańskiej ( PDF )

S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de Oratione Dominica ( PDF )

Doctorum: Angelici, Seraphici, Melliflui, Extatici in Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam expositiones. Collegit ediditque Fr. I. C. Card. Vives OFMCap. (nowość, djvu)

O. Mikołaj Łęczycki SI. Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych ( PDF )

O. Franciszek de Salazar SI, doktor Uniwersytetu w Alcala. Zasady mądrości (uzupełniono)

Ks. Dr Antoni Słomkowski, Rektor Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Ku doskonałości

Ks. Aleksander Syski. Ascetyka katolicka w krótkich naukach dla osób świeckich, z przedmową J. E. Ks. Biskupa D-ra Adolfa Szelążka

List pasterski Najdostojniejszego Episkopatu Polski. O ducha chrześcijańskiego w Polsce PDF )

Bp Michał Nowodworski. Życie chrześcijańskie ( PDF )

"Katechizm Lwowski". O dobrej sławie

Ks. Zygmunt Golian. Jedność rodzinna PDF )

Ks. dr Jan Ciemniewski. Odrodzenie z Ducha Świętego ( PDF )

Ks. Dr Władysław Śpikowski. "Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem". Jedenasta niedziela po Zielonych Świątkach PDF ) (nowość)

O. G. Lefebvre, Benedyktyn. Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych (1956 r.)

Bp Paweł Kubicki, Sufragan Sandomierski. Nowy zbiór odpustów PDF )

Św. Pius X, Papież. Motu proprio "Fin dalla prima". Organizacja fundamentalna ludowej akcji chrześcijańskiej PDF )

S. Leonia, Niepokalanka. Czym jest Msza św. dla dusz naszych ( PDF )

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. (Wydanie pierwsze)

Z "Rycerza Niepokalanej". Z Niepokalaną przez życie

"Rycerz Niepokalanej". Co to jest Militia Immaculatae PDF ) (nowość)

O. Anioł M. Urbański, karmelita. Szkaplerz karmelitański PDF )

Ks. Wawrzyniec Scupoli. O spokoju duszy i o szczęściu serca umierającego sobie samemu, aby żyło Bogu ( PDF )

Św. Franciszek Salezy, Biskup i Książę Genewy, Doktor Kościoła. Filotea, czyli Droga do życia pobożnego

Bp Jan Piotr Camus. Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. (Warszawa 1900)

O. Fryderyk William Faber. Postęp duszy, czyli wzrost w świętości. (Kraków 1935)

Żywot i pisma świętej Katarzyny Genueńskiej. Przełożył z niemieckiego biskup Paweł Rzewuski

O. Fryderyk William Faber. Postęp duszy, czyli wzrost w świętości

Ks. Dr Aleksander Żychliński. Łaska uświęcająca a mistyczne Ciało Chrystusa PDF ) (nowość)

"Unia Apostolska". ...... k. Jak trzeba pracować nad udoskonaleniem własnym PDF ) (nowość)

"Unia Apostolska". X. J. .......k. Umiejętność modlenia się PDF ) (nowość)

"Unia Apostolska". Akcja katolicka PDF ) (nowość)

"Unia Apostolska". Łucjan H.... Eucharystia a kapłan PDF ) (nowość)

Ks. proboszcz Jan Krysiński. Świętość i wiedza kapłana PDF ) (nowość)

X. W. K..... W. Pesymizm czy optymizm? PDF ) (nowość)

Przewodnik życia duchownego dla wszystkich - z dzieł św. Franciszka Salezego

Ks. Alfons Rodriguez SI. O doskonałości chrześcijańskiej

Bp Michał Nowodworski. Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach ( PDF )

S. Maria Celestyna, benedyktynka od nieustającej adoracji. Najlepsza cząstka. (Życie kontemplacyjne) PDF ) (nowość)

Ks. Jan Berthier, Założyciel XX. Misjonarzy Św. Rodziny. Książka dla dzieci (nowość, djvu)

Ks. Jan Berthier, Założyciel XX. Misjonarzy Św. Rodziny. Książka dla wszystkich

Ks. Karol Antoniewicz SI. Listy w duchu Bożym do przyjaciół. List I PDF ) (nowość)

Ks. Józef Stagraczyński. Zasady wychowania chrześcijańskiego

P. Joannes Crasset SI. Manuductio ad Coelum, per quinquaginta duas selectas Considerationes desumptas ex nova forma meditationum

O. Mikołaj Avancini SI. Rok Chrystusowy czyli Rozmyślania na każdy dzień roku o życiu i nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa

P. Nicolaus Avancinus SI. Vita et doctrina Jesu Christi ex quatuor Evangelistis collecta et in meditationum materiam ad singulos  totius anni dies distributa

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Bp Ludwik Abelly. Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła

O. Atanazy Bierbaum OFM. Z Bogiem. Rozmyślania dla ludzi świeckich w duchu Akcji Katolickiej. - Tydzień w oktawie Chrystusa-Króla PDF ) (nowość)

P. Coelestinus Leuthner OSB. Coelum christianum: in quo vita, doctrina, passio D. N. Jesu Christi, nonnulla Deiparae Virginis festa, SS. Apostolorum et Evangelistarum gesta etc. pia meditatione expensa proponuntur

Ks. Leon Gąsiorowski, Proboszcz w Biskupicach. Droga do poznania Boga i zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem. Rozmyślania na każdy dzień roku

Sac. J.-B. Raulx (ed.). Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, Sermones et Opuscula concionatoria

"Przegląd Katolicki". Uroczystość Zjawienia Pańskiego czyli święto Trzech Króli ( PDF )

Św. Cezary z Arles. Homilia na Epifanię PDF ) (nowość)

Abp Romuald Jałbrzykowski. Rozważania o Męce Pańskiej (nowość, djvu)

O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym

Kardynał Jan Bona OCist. Feniks odrodzony, czyli Ćwiczenia duchowne

Kardynał Jan Bona OCist. Przewodnik do nieba ( PDF )

Kardynał Jan Bona OCist. Droga do nieba ( PDF )

Joannes Cardinalis Bona OCist. Manuductio ad coelum, continens medullam Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum ( PDF )

O. Marcin Rubczyński OCarm. Głos Pana kruszącego cedry libańskie. Trzydniowe rekolekcje dla osób świeckich ( PDF )

Ks. Józef Wereszczyński, Biskup Kijowski, Opat Benedyktyński w Sieciechowie. Gościniec pewny niepomiernym moczygębom, a omierzłym wydmikuflom świata tego, do prawdziwego obaczenia, a zbytków swych pohamowania, z Pisma św. i z rozmaitych autorów zebrany ( PDF )

Ks. Henryk Jackowski SI. Namowa do wstrzemięźliwości

Ks. Marian Wiśniewski MIC. Pro Christo! Dość agitacji - trza się brać do organizacji! ( PDF )

Ks. H. Riondel SI. Życie z Wiary, jego istota, postęp, pociechy, próby i owoce

O. J. B. Chautard OCSO. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. Cz. I-II

O. Jakub Cristini CSsR. Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism św. Alfonsa Marii Liguorego

P. Jacobus Illsung SI. Verba vitae aeternae. Ex quatuor Evangelistis deprompta atque in argumenta quotidianae meditationis digesta

Ks. Jerzy Patiss SI. Podręcznik do rozmyślań i kazań na niedziele całego roku

P. Georgius Patiss SI. Materiae meditationum et concionum ex Evangeliis et Epistolis Dominicarum

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. (Wydanie drugie) ( PDF )

Ks. Piotr Skarga SI. Kazania na niedziele i święta całego roku (uzupełniono, djvu)

Ks. Antoni Chmielowski. Homilie na niedziele i święta całego roku, miane w kościele Najświętszej Maryi Panny w Łęczycy

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Dwanaście kazań, po cztery na największe uroczystości Pana Jezusa i jedna homilia na Poniedziałek Wielkanocny (nowość, djvu)

Ks. Jan Badeni SI. O Komunii Świętej. Kazanie na XIX Niedzielę po Świątkach PDF )

Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers. Wykład tajemnic Różańca świętego (uzupełniono)

O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. Historia - Ustawodawstwo - Praktyki pobożne. Praktyczny podręcznik nader użyteczny dla dyrektorów Bractw jak również członków Różańca Świętego

P. Ludovicus I. Fanfani OP. De Rosario Beatae Mariae Virginis. Historia - Legislatio - Exercitia. Manuale practicum Directoribus Confraternitatum ipsisque SS. Rosarii sodalibus maxime utile et accomodatum

Ks. Paweł Rubon SI. Kazanie na święto Matki Boskiej Różańcowej. O różańcu Najświętszej Maryi Panny PDF )

Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny (pacierze). Według brewiarza rzymskiego w tekstach łacińskim i polskim. Wstęp i objaśnienia napisał Br. D. K. III Zakonu św. O. Dominika. Oficjum za zmarłych. Officium defunctorum. Dodatek: Msza święta, litanie i różne nabożeństwa ( PDF )

Św. Bonawentura. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty. (Kraków 1879)

S. Bonaventura. Meditationes Vitae Christi. (Parisiis 1868)

Św. Franciszek z AsyżuOratio ante Crucifixum dicta. Modlitwa przed krucyfiksem w kościele św. Damiana ( PDF )

Św. Franciszek z Asyżu. List do wiernych ( PDF )

S. Franciscus Assisiensis. Epistola ad fideles ( PDF )

Św. Franciszek z Asyżu. Canticum fratris Solis vel Laudes creaturarum. Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń ( PDF )

O. Leon Pyżalski CSsR. Droga dziecięctwa duchownego. Rozmyślania na wszystkie dni roku

Ks. Franciszek de Ligny SI. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewangelistów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwagami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie

Księża Towarzystwa Jezusowego. Serce Jezusowe. Kazania i szkice

O. Stefan Podworski OFMDrogi Kalwaryjskie czyli książka do nabożeństwa służąca do użytku pobożnych Kalwarię Zebrzydowską zwiedzających. Z dodatkiem historii o cudownym obrazie Matki Boskiej oraz historii klasztoru i kościoła ( PDF )

"Obrona prawdy". Początek roku kościelnego

Ks. Tomasz Kowalewski. Liturgika, czyli Wykład obrzędów Kościoła katolickiego

Wielki i Święty Tydzień, według obrządku świętego rzymsko-katolickiego Kościoła. Z dołączeniem niektórych szczegółów o ceremoniach, w te dni święte sprawowanych

O. Stanisław Wójcik CSsRWielki Tydzień według porządku wznowionego. Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus. Tekst łaciński z polskim przekładem i objaśnieniami

Ks. Józef Krukowski. Perykopy ewangelijne niedzielne i świąteczne dla użytku katechetów, kaznodziei, rodziców i nauczycieli

O. Henryk Jackowski SI. Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami. Wydanie piąte

O. Paweł Segneri SI. Kazanie o Bóstwie Chrystusowym ( PDF )

Ks. Piotr Collet CM, Doktor Teologii. Medytacje rekolekcyjne

Ks. Kazimierz Naskręcki. Dekalog. Krótkie nauki o przykazaniach

Św. Augustyn, Biskup Hippony. Wyznania

S. Augustinus, Episcopus Hipponensis. Confessiones

Ks. Edmund Elter SI. Religia i jej nakazy. Konferencje rekolekcyjne dla inteligentnych mężczyzn

Michał Christian. Chrześcijańskie pojęcie sportu

Ks. Antoni Chmielowski. Kwiateczki duchowne O. Ludwika Blozjusza OSB, czyli nauki i rady do pobożnego życia chrześcijan wyjęte z różnych jego dzieł wraz z niektórymi dodatkami z nauk św. Jana Marii Vianney'a

S. Alphonsus Maria de Ligorio, Episcopus et Ecclesiae Doctor. De magno orationis medio ad aeternam salutem et quamlibet a Deo gratiam consequendam. (Cum duabus appendicibus: 1. De oratione. Tractatus asceticus auctore V. P. Alphonso Rodriguez SI. 2. Epistola S. Athanasii ad Marcellinum in interpretationem psalmorum)

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O uczynkach miłosiernych i jałmużnie ( PDF )

Kardynał Mercier. O umartwieniu chrześcijańskim ( PDF )

W. O. Stanisław Solski SIIntencja na post PDF ) (nowość)

Ks. Franciszek Bączkowicz CM. Posty obowiązujące ( PDF )

Ks. Aleksander Żychliński. O apostolstwo wedle ducha ( PDF )

Dusza potępionej. List z piekła. "Nie módl się za mnie - jestem potępiona!" ( PDF )

Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Nauki katechizmowe. Czy istnieje prawo odbierania życia ludziom? PDF )

Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Grzechy wołające o pomstę do nieba ( PDF )

Ks. Henryk Jackowski SI. Rozważ to dobrze! czyli Myśli zbawienne dla dobrych i złych

Ks. Courbon. Życie w obecności Bożej

Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Wnijście na Górę Karmelu

Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Noc Ciemności i Pieśń Duchowa

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Collatio de contemptu saeculi ( PDF )

O. Gabriel Paláu SI. Katolik uczynkiem i prawdą (73 artykuły formacyjne)

O. Maria Augustinus Bellouard OP. Odpowiedzi Chrystusa na pytania ludzi

Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia łaski Bożej. (Wydanie pierwsze)

P. J. Petitdidier SI. Exercitia spiritualia juxta normam sancti Ignatii Loyole

O. J. Petitdidier SI. Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli

P. Franciscus Naval CMF. Theologiae asceticae et mysticae cursus

Sac. Claudius Arvisenet. Sapientia Christiana. (Mechliniae 1933)

Sac. Claudius Arvisenet. Sapientia Christiana (uzupełniono)

P. Joannes Stephanus Grosez SI. Diarium Sanctorum. S. Vincentius Ferrerius

S. Vincentius Ferrerius OP. Tractatus de vita spirituali ( PDF )

O. Paweł Segneri SI. Kazania wielkopostne

Św. Augustyn, Biskup i Doktor Kościoła. Homilia o braterskiej zgodzie i odpuszczaniu uraz. (Na Wielki Post) PDF ) (nowość)

O. Jakub Wujek SI. Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona

Ks. Piotr Skarga SINauki o Przenajświętszym Sakramencie. (W dodatku Nauka o częstej Komunii św. przez ks. Stanisława Solskiego SI)

Ks. Piotr Skarga SI. Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Namaszczenia, Kapłaństwa i Małżeństwa

Ks. Adolf Pleszczyński. Przewodnik dla gotujących się do godnego przyjęcia Świętego Sakramentu Bierzmowania PDF )

Ks. Jakub Wujek SI. Postylla Mniejsza, to jest krótkie kazania, albo wykłady św. Ewangelii na każdą niedzielę i na każde święto wedle nauki samej prawdziwej Kościoła św. powszechnego dla ubogich kapłanów i gospodarzów i pospolitego człowieka

Ks. Profesor Franciszek Spirago. Nauka o Sakramencie Małżeństwa

OO. Redemptoryści. 
Książka Misyjna (modlitewnik)

Z "Róży Duchownej". Za przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św. (uzupełniono)

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Uroczystość Matki Bożej Różańcowej

Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła. 
Myśli pobożne o różnych przedmiotach życia duchownego dla dusz pragnących postępu w miłości Pana Boga

Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz. Żywoty Świętych, z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin

Ks. Piotr Skarga SI. Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok

Ks. Piotr PękalskiŻywoty Świętych Patronów polskich. Wydanie pierwsze

Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Patrona Królestwa Polskiego. O gorliwości chrześcijańskiej, której wzór wystawia nam życie św. Stanisława ( PDF )

Ks. Piotr Pękalski. Żywoty Świętych Patronów polskich. Wydanie drugie (uzupełniono)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Kazanie o świętym Janie Kantym PDF )

Ks. Marcin Czermiński SI. Mowa żałobna przed złożeniem zwłok ś. p. O. Rafała Kalinowskiego, Przeora OO. Karmelitów Bosych PDF )

Żywot świętego Aleksego

Ks. Dr Franciszek Trochu. Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Vianney (1786 - 1859). Na podstawie aktów procesu kanonizacyjnego i niewydanych dokumentów

P. Gabriel Hevenesi SI. Scintillae Ignatianae sive S. Ignatii de Loyola Sententiae et effata sacra. Cum Appendice continente Sententias S. Philippi Nerii

O. Gabriel Hevenesi SI. Maksymy świętego Ignacego

Św. Ignacy Loyola. O podobaniu się Bogu

P. Michael Godinez SI. Praxis Theologiae mysticae

O. Maurycy Meschler SI. Trzy podstawy życia duchownego

In orationem dominicam, Tertulliani, S. Cypriani et S. Thomae Aquinatis commentaria ( PDF )

Św. Tomasz z Akwinu. Modlitwy. Orationes

"Szkoła Chrystusowa". Modlitwa Pańska ( PDF )

Ks. Leonard Goffine. Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej, czyli krótki wykład Lekcji i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą stąd nauką wiary i obyczajów i gruntownym wyjaśnieniem roku kościelnego...

P. Guilielmus Nakateni SI. Coeleste Palmetum. Lectissimis pietatis exercitiis ornatum. (Modlitewnik łaciński)

Sac. Josephus Drozd. Liber precum in usum litterarum studiosae iuventutis. (Mały modlitewnik łaciński)

O. Mikołaj Łęczycki SI. De praxi Divinae praesentiae et orationum iaculatoriarum ac variis orandi Deumque pie colendi modis

O. Mikołaj Łęczycki SI (V. P. Nicolaus Lancicius SI). Opusculum spirituale. De piis erga Deum et coelites affectibus

Ks. R. G. Clarke SI. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Jezusa

Henryk Edward kard. Manning, Arcybiskup Westminster. O sprawach Ducha Świętego działającego w duszy człowieka

P. Vitus a Bussum OFMCap. De spiritualitate franciscana. Aliqua capita fundamentalia

Św. Franciszek z Asyżu. De vera et perfecta laetitia. O prawdziwej i doskonałej radości

O. Marcin Rubczyński OCarm. Głos Pana kruszącego Cedry Libańskie. Rekolekcje. ("Najlepsza z książek rekolekcyjnych")

Ks. Antoni Chmielowski. Rozmyślania o pokucie i jej warunkach

P. Ludovicus Blosius OSBManuale vitae spiritualis continens opera spiritualia selecta

Joannes Card. Bona OCist. Opuscula ascetica selecta

Jan kard. Bona OCist. O rozpoznawaniu duchów 

Św. Katarzyna Genueńska. Traktat o czyśćcu ( PDF )

Św. Teresa od Jezusa. Wizja mąk piekielnych

Ks. Antoni Langer SI. O cnocie cichości PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Kilka uwag o sumieniu i wykład psalmu "Miserere" ( PDF )

Dionysius Carthusianus, Doctor Ecstaticus. Commentaria in Psalmos omnes Davidicos. Expositio psalmi quinquagesimi: Miserere mei, Deus, secundum, etc.

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na I. Niedzielę Adwentu. O miłości Pana Jezusa PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na II Niedzielę Adwentu PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na III Niedzielę Adwentu PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na IV Niedzielę Adwentu PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość Bożego Narodzenia PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość Imienia Jezus ( PDF )

Abp Szymon Marcin Kozłowski, Metropolita Mohylewski. Kazanie na dzień Bożego Narodzenia. O Tajemnicy Bożego Narodzenia i nauce wypływającej z jej rozważania PDF ) (nowość)

Abp Szymon Marcin Kozłowski, Metropolita Mohylewski. Kazanie na dzień Obrzezania Pańskiego. O potrzebie umartwienia i o Imieniu Jezus PDF ) (nowość)

Abp Szymon Marcin Kozłowski, Metropolita Mohylewski. Kazanie na święto Trzech Królów. O obowiązku uczenia się Religii i zgubnych skutkach pochodzących z zaniedbania tej powinności PDF ) (nowość)

Ks. Józef Kalasanty Mętlewicz. Kazanie na uroczystość Bożego Narodzenia. (U Sakramentek w Warszawie) PDF )

Ks. Józef Kalasanty Mętlewicz. Kazanie na uroczystość Nowego Roku. (U XX. Dominikanów w Warszawie) PDF )

Ks. Józef Kalasanty Mętlewicz. Kazanie na uroczystość Trzech Króli. (W Katedrze Warszawskiej) PDF )

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku

Ks. Ignacy Czechowski. Krótkie kazania na niedziele i święta całego roku

Ks. Piotr Ximenes. Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku

O. Henryk Jackowski SI. Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami

Ks. Marian Nassalski. Matka Boża Dobrej Rady

Ks. Józef Stagraczyński. Historia biblijna. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Ks. Piotr Semenenko CR. Męka i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa

P. Guilielmus Stanihurstus SI. Dei immortalis in corpore mortali patientis historia, moralis doctrinae placitis et commentationibus illustrata

O. Guillaume Stanyhurst SI. Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych

Ludolphus de Saxonia. Partes Judaeorum et Gentilium in Passione Christi. Udział Żydów i Pogan w Męce Chrystusa

Ks. Franciszek Eberhard SI. O męce Pana Jezusa. Pojmanie Jezusa

Ks. Franciszek Eberhard SI. O męce Pana Jezusa. Zdrada Judasza

Ks. Franciszek Eberhard SI. O męce Pana Jezusa. Jezus u Annasza

Ks. Franciszek Eberhard SI. O męce Pana Jezusa. Chrystus przed Kajfaszem

Ks. Franciszek Eberhard SI. O męce Pana Jezusa. Chrystus na Krzyżu

Ks. Antoni Langer SI. O męce Pana Jezusa. Krzyż udziałem Boga

O. Antoni Langer SI. O męce Pana Jezusa. Chrystus przed sędziami

Ks. Antoni Langer SI. Uczestnictwo św. Józefa w Krzyżu. (Kazanie pasyjne mówione w uroczystość św. Józefa d. 19 marca)

Ks. Jan Lubsiewicz SI. O męce Pana Jezusa. O Bóstwie Chrystusa ukrzyżowanego

O. Marian Morawski SI. O męce Pana Jezusa. O ofierze krzyża

O. Marian Morawski SI. O Męce Pana Jezusa. Kazanie na Wielki Piątek

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Zegar Męki Pańskiej

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Modlitwa do Pana Jezusa

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Trzy rozmyślania o niebie na święta Wielkiejnocy

Św. Leon Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Męce Pańskiej

Św. Maksym, Biskup. O Męce Pańskiej

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne. Niedziela Mięsopustna czyli Sześćdziesiątnica

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Niedziela Palmowa

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Niedziela Wielkanocna

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krnicki. Poniedziałek Wielkanocny

Św. Maksym, Biskup. O Zmartwychwstaniu Pańskim

Św. Leon Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Zmartwychwstaniu Pańskim

Św. Grzegorz Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Zmartwychwstaniu naszym

Ks. Władysław Wierciszewski. Kazanie na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. O zmartwychwstaniu od grzechów PDF ) (nowość)

Ks. Jan Galicz SI. Kazanie na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Pomniki chwały i królestwa Jezusa Chrystusa po Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu PDF )

O. Marian Morawski SI. Homilia na Niedzielę Wielkanocną PDF )

Ks. M. Hamon. Zmartwychwstanie Pańskie tryumfem wiary i nadziei. Rozmyślanie na Wielkanoc

Ks. Józef Osiecki. Kazanie na Niedzielę Przewodnią. - Kiedy bojaźń przed ludźmi jest dobrą, a kiedy grzeszną PDF ) (nowość)

Ks. Józef Osiecki. Kazanie na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. - O ważności słowa Bożego i o obowiązku słuchania go PDF ) (nowość)

Ks. Józef Osiecki. Kazanie na uroczystość Zielonych Świątek. - O miłości Boga, której oznaką jest wypełnianie Jego przykazań PDF ) (nowość)

Ks. Józef Osiecki. Kazanie na uroczystość Trójcy Świętej. - Boska Opatrzność wszystkim się opiekuje, więc my za tę opiekę wdzięcznością Bogu odpłacać się winniśmy PDF ) (nowość)

Ks. Józef Osiecki. Kazanie na uroczystość Bożego Ciała. - O ustanowieniu Najświętszego Sakramentu i o godnym onego przyjmowaniu PDF ) (nowość)

Ks. Józef Osiecki. Kazanie na uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. - O łzach za grzechy i gotowości wypełnienia woli Bożej PDF ) (nowość)

Ks. Józef Osiecki. Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - O opiece Maryi, jaką nas wzięta do nieba otacza PDF ) (nowość)

Ks. Leonard Goffine. Nauka na pierwszą Niedzielę po Wielkanocy, czyli "Niedzielę Białą" o konieczności wiary chrześcijańsko-katolickiej PDF ) (nowość)

Ks. Edward Kosibowicz SI. Kazanie na II Niedzielę po Wielkanocy PDF ) (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Wielkanoc 1895. Chrystusowa chorągiew trumfu i wesela PDF ) (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny 1894. O trzech zachodach słońca w życiu ludzkim PDF ) (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny 1896. Dwóch uczniów błędy - i cnoty - a dobroć Chrystusa ku nim PDF ) (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Świąteczny 1894. O sprawach Ducha Świętego działającego w Kościele świętym PDF ) (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Świąteczny 1895. O łaskach i darach szczególnych Ducha Świętego udzielonych świętym Apostołom PDF ) (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Świąteczny 1896. O wielkiej miłości Boga ku ludziom i dlaczego wiele ludzi nie miłuje Boga - i jakie stąd skutki? PDF ) (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Świąteczny 1897. O wierze świętej - jej potrzebie i pożytkach - o skutkach z jej utraty i środkach jej zachowania PDF ) (nowość)

Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na Wniebowstąpienie Pańskie. O nagrodach i karach wiecznych ( PDF )

Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na pierwsze święto Zielonych Świątek. O chrześcijańskiej prawdzie i jej skutkach w ludziach ( PDF )

Ks. M. Hamon. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Rozmyślanie na Zielone Świątki

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Kto jest Duch Święty, od kogo pochodzi i co sprawuje

O. Marian Morawski SI. Kazanie na niedzielę Zielonych Świątek. Czym jest Duch Święty w Kościele? PDF )

Ks. Józef Stagraczyński. Kazanie na Zielone Świątki. Co czyni Duch Święty w duszy człowieczej?

Ks. Józef Stagraczyński. Kazanie na Poniedziałek Świąteczny. Łaska Wiary

Ks. Józef Stagraczyński. Kazanie na Świętą Trójcę. O istnieniu Boga

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła

Św. Małgorzata Maria Alacoque. Akt poświęcenia się Sercu Jezusowemu

O. Marian Morawski SI. O ofierze Serca Jezusowego w Najświętszym Sakramencie

Ks. Zygmunt Golian. Sto rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma Świętego

Ks. Józef Stagraczyński. Najświętszy Sakrament - cud największy

Ks. Józef Stagraczyński. Co winniśmy Papieżowi? Kazanie na uroczystość śś. Piotra i Pawła

O. Ludwik Bourdaloue SI. Ciało swe ukrzyżowali

O. Ludwik Bourdaloue SI. Walka sumienia z namiętnościami

O. Mikołaj Łęczycki SI. De Judae proditione. Rozmyślanie o zdradzie Judasza

Ks. Adolf Albin. O fałszywym żalu Judasza

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Pobudki do czynienia pokuty, wyjęte z rozważania niegodziwości grzechu

Ks. L. Branchereau. Kapłan niewierny

O. Józef Mach SI. Co powinien czynić kapłan, który wszedł do stanu duchownego bez powołania

Ks. Antoni Chmielowski. O Mszy świętej jako ofierze błagalnej

Ks. Antoni Chmielowski. O Mszy świętej świętokradzkiej

Ks. Antoni Chmielowski. O opuszczeniu przez Boga

Ks. Antoni Chmielowski. O ślepocie duchownej

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na prymicjach kapłańskich. O modlitwie za kapłanów

Sac. Claudius Arvisenet. Memoriale vitae sacerdotalis. De zelo animarum

Sac. Claudius Arvisenet. Memoriale vitae sacerdotalis. De oboedientia episcopo praestanda

Joannes Maria Odin, Episcopus. De zelo animarum

P. Emm. Bottalla SI. Meditationes de Jesu Christo ejusque Ss. Corde. Christus in Eucharistia est Cor Ecclesiae unitatem producens

Bp Ludwik Colmar. Wezwanie do ludu żydowskiego

Abp Józef Teodorowicz. Faryzeusz i celnik

Abp Józef Teodorowicz. Marta i Maria

Abp Józef Teodorowicz. Ogień

Abp Józef Teodorowicz. Ziarno i kąkol

O. Marie Augustin Bellouard OP. Nie zabijaj! PDF )

O. M. A. Bellouard OPCierpienie i grzech

Ks. Józef Stagraczyński. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

Ks. Józef Stagraczyński. Grzech wołający o pomstę do Nieba!

Ks. Józef Krukowski. Grzech niemy, czyli sodomski

Ks. Józef Stagraczyński. Czego uczy Kościół o piekle

Ks. Józef Stagraczyński. Okropność piekła

Ks. Józef StagraczyńskiBojaźń piekła

Ks. Józef StagraczyńskiNoc we wieczności

Św. Piotr z Alkantary. O Sądzie Ostatecznym

O. Paweł Segneri SI. Kazanie o piekle ( PDF )

O. Paweł Segneri SI. O lekceważeniu sobie gróźb Bożych przez niedowiarków ( PDF )

Św. Piotr z Alkantary. O karach piekielnych

Bp Jakub Benignus Bossuet. Kazanie o śmierci PDF )

Bp Jakub Benignus Bossuet. Mowa pogrzebowa ku uczczeniu Anny z Gonzagów de Clèves, księżny palatyńskiej PDF )

Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. O czci Świętych i o obrazach świętych