Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

KSIĄŻKI W FORMACIE DJVU

S. Pius Papa V. Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini

Św. Pius V, Papież. Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego

Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini sub Paulo III, Iulio III, et Pio IV Pontificibus Maximis

Św. Pius X, Papież. Pierwsze początki katechizmu dla małych dziatek. – Katechizm Krótki. – Katechizm Większy. – Nauka o świętach Pana Jezusa, Matki Boskiej i Świętych Pańskich. – Krótka Historia Religii

Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. Cz. I-II

P. D. Mézard OP. Medulla S. Thomae Aquinatis per omnes anni liturgici dies distributa seu meditationes ex operibus S. Thomae depromptae (nowość)

O. Hieronim Savonarola OP. Rozmyślanie z Psalmu 50 (nowość)

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup i Doktor Kościoła. Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża (nowość)

Ks. Ignacy Mioduszewski. Praktyczne objaśnienia zasad wiary i obowiązków moralnych (nowość)

Ks. Józef Deharbe SI. Katechizm rzymskokatolicki

Ks. Zygmunt Chełmicki. Ojców naszych Wiara Święta. Katechizm przystępnie wyłożony i przykładami objaśniony

O. G. Lefebvre, Benedyktyn. Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych (1956 r.)

Ks. Feliks Cozel SI. O prawdziwości religii katolickiej

Ks. Dr Piotr Stach. Święty Augustyn w walce z heretykami (nowość)

Ks. Dr E. Huszar. Ks. W. Danek. Katechizm dla konwertytów

Ks. Józef Bojarski. Historia Focjusza, apostoła schizmy moskiewskiej, greckiej i innych wschodnich narodów, oparta na świadectwach współczesnych pisarzy greckich, czerpana z dzieł francuskich i innych (nowość)

P. Vincentius Buczyński SI. Institutiones doctrinae religionis, in quibus principia philosophica ad veritates religionis applicantur

Sac. Cyriacus Michael Petroccia. Lux et Pax in Synthesy Dogmatica. Lectiones resumptae in Tractatus: De Deo Uno De Deo Trino De Deo creante et elevante De Novissimis De Verbo Incarnato De Gratia Christi – De Virtutibus infusis et donis Spiritus Sancti (nowość)

P. Giovanni Battista Lemius OMI. Catechismo sul modernismo secondo l'Enciclica "Pascendi Dominici gregis" di Sua Santità Pio X (nowość)

O. Jean Baptiste Lemius OMI. Katechizm o modernizmie według Encykliki Ojca Świętego Piusa X "Pascendi Dominici gregis" (nowość)

Ks. Zygmunt Storchenau SI. Wiara Chrześcijanina jaką być powinna (nowość)

Ks. Jan Berthier, Założyciel XX. Misjonarzy Św. Rodziny. Książka dla dzieci

Ks. Jan Berthier, Założyciel XX. Misjonarzy Św. Rodziny. Książka dla wszystkich

Św. Franciszek Salezy, Doktor Kościoła. Wskazówki i Rady na każdy dzień roku (nowość)

Bp Dawid Pilchowski SI, Doktor św. Teologii. Sto uwag krótkich a ważnych myślącym o swym zbawieniu do roztrząśnienia podanych (nowość)

Ks. Leon Gąsiorowski, Proboszcz w Biskupicach. Droga do poznania Boga i zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem. Rozmyślania na każdy dzień roku

Sac. J.-B. Raulx (ed.). Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, Sermones et Opuscula concionatoria

Ks. Józef Stagraczyński. Zasady wychowania chrześcijańskiego

Jakub Debout. Grzechy zaniedbania (nowość)

Ks. Dr Antoni Słomkowski, Rektor Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Ku doskonałości

P. Joannes Crasset SI. Manuductio ad Coelum, per quinquaginta duas selectas Considerationes desumptas ex nova forma meditationum

W. O. J. P. Caussade SI. Zdaj się na wolę Bożą! (nowość)

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Dogmatyka katolicka

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Etyka katolicka (nowość)

Ks. Dr Jan Szymeczko. Etyka katolicka

Ks. Aleksander Syski. Ascetyka katolicka w krótkich naukach dla osób świeckich, z przedmową J. E. Ks. Biskupa D-ra Adolfa Szelążka (nowość)

Ks. Dr Antoni Borowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Teologia moralna

P. Marinus de Boylesve SI, Philosophiae Professor. Cursus philosophiae complectens logicam, metaphysicam, ethicam. Accedit Compendiosa religionis demonstratio et Historia philosophiae

Ks. Franciszek Kwiatkowski SI. Filozofia wieczysta w zarysie

S. Thomas Aquinas, Doctor Angelicus. Summa de veritate catholicae Fidei contra Gentiles

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski. Summa filozoficzna (Contra Gentiles). – Summa przeciw poganom czyli o prawdziwości Wiary katolickiej przeciwko błędom niewiernych

Fr. Thomas Maria Zigliara OP, S. R. E. Cardinalis. Propaedeutica ad sacram Theologiam in usum scholarum, seu tractatus de ordine supernaturali

Sac. Augustinus Hunnaeus. Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, totius Summae Theologicae Conclusiones

Doctorum: Angelici, Seraphici, Melliflui, Extatici in Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam expositiones. Collegit ediditque Fr. I. C. Card. Vives OFMCap. (nowość)

Ks. Ludwik Kösters SI. Kościół wiary naszej

P. Anselmus Stolz OSB. Manuale Theologiae Dogmaticae. – De Ecclesia (nowość)

O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym

P. Coelestinus Leuthner OSB. Coelum christianum: in quo vita, doctrina, passio D. N. Jesu Christi, nonnulla Deiparae Virginis festa, SS. Apostolorum et Evangelistarum gesta etc. pia meditatione expensa proponuntur (nowość)

Thomas a Kempis. De imitatione Mariae. (Ex operibus Thomae a Kempis)

Ks. Dr Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny

Z "Rycerza Niepokalanej". Z Niepokalaną przez życie (nowość)

Ks. Piotr Pękalski. Żywoty Świętych Patronów polskich. Wydanie pierwsze

Św. Franciszek Salezy, Biskup i Książę Genewy, Doktor Kościoła. Filotea, czyli Droga do życia pobożnego

Bp Jan Piotr Camus. Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego

O. Fryderyk William Faber. Postęp duszy, czyli wzrost w świętości

O. Gabriel Paláu SI. Katolik uczynkiem i prawdą

Św. Grzegorz Wielki, Papież, Doktor Kościoła. Księga Reguły Pasterskiej

S. Gregorius Magnus, Papa, Doctor Ecclesiae. Liber Regulae Pastoralis

Pius Papa XII. Litterae encyclicae "Mystici Corporis Christi". De Mystico Iesu Christi Corpore deque nostra in eo cum Christo coniunctione

Papież Pius XII. Encyklika "Mystici Corporis Christi". O Mistycznym Ciele Chrystusa.  (Tłumaczył ks. Aleksander Żychliński)

Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego ks. Jakuba Wujka SI z komentarzem Menochiusza SI przełożonym na język polski

Abp Szymon Kozłowski, Metropolita Mohylowski. Historia święta dla użytku młodzieży. Część pierwsza. Historia Starego Testamentu. Część druga. Historia Nowego Testamentu

Pismo święte. Wypisy. Podręcznik szkolny. Z polecenia i z przedmową J. Em. Ks. Kardynała Dalbora Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego, Prymasa Polski

Ks. Jerzy Patiss SI. Podręcznik do rozmyślań i kazań na niedziele całego roku

P. Georgius Patiss SI. Materiae meditationum et concionum ex Evangeliis et Epistolis Dominicarum

Ks. Piotr Skarga SI. Kazania na niedziele i święta całego roku (uzupełniono)

Nowy Testament Jezusa Chrystusa w przekładzie Ks. Jakuba Wujka SI. Opracował Ks. Abp Dr Antoni Szlagowski

Nowy Testament. W przekładzie polskim Wielebnego Ojca Jakuba Wujka SI. (Wydanie nowe przejrzane i objaśnione)

Novum Testamentum latine. Vulgatae versionis Clementinae. Textui breves capitulorum inscriptiones et locos parallelos uberiores addidit Fridericus Brandscheid

Ks. Jakub Wujek SI. Pismo Święte Nowego Testamentu. (Przekład zatwierdzony przez Stolicę Apostolską)

P. Jacobus Tirinus SI. In universam Sacram Scripturam commentarius. Tom. IV. Novum Testamentum

Listy św. Pawła Apostoła. Przełożył Arcybiskup Franciszek Albin Symon

P. Henricus Marcellius SI. Theologia Scripturae divinae

Ks. Feliks St. Feldheim. Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa

Ks. Władysław Budzik. Wybór z Pisma świętego. Stare i Nowe Przymierze

P. J. Berthier MS. Sententiae et exempla biblica ex Vetere et Novo Testamento excerpta et ordinata

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa. Pismo święte wybrane z Ksiąg Starego i Nowego Zakonu

Ks. Dr Jan Szymeczko. Jezus Chrystus w świetle najstarszych dokumentów literackich (nowość)

Ks. Dr Edward Górski. Jezus Chrystus w świetle Ewangelii

Ks. Dr Edward Górski. Listy świętego Pawła

P. Joannes Baptista Lohmann SI, P. Victor Cathrein SI. Vita Domini Nostri Jesu Christi e quatuor Evangeliis ipsis ss. librorum verbis concinnata

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Meditationes Vitae Christi. (Parisiis 1868)

Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty. (Kraków 1879)

O. Jakub Cristini CSsR. Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism św. Alfonsa Marii Liguorego

P. Jacobus Illsung SI. Verba vitae aeternae. Ex quatuor Evangelistis deprompta atque in argumenta quotidianae meditationis digesta

O. Leon Pyżalski CSsR. Droga dziecięctwa duchownego. Rozmyślania na wszystkie dni roku

Ks. Franciszek de Ligny SI. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewangelistów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwagami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie

Ks. Józef Stagraczyński. Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła

Abp Romuald Jałbrzykowski. Rozważania o Męce Pańskiej (nowość)

Ks. Henryk Jackowski SI. Namowa do wstrzemięźliwości

Księża Towarzystwa Jezusowego. Serce Jezusowe. Kazania i szkice

O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. Historia – Ustawodawstwo – Praktyki pobożne. Praktyczny podręcznik nader użyteczny dla dyrektorów bractw jak również członków Różańca Świętego

P. Ludovicus I. Fanfani OP. De Rosario Beatae Mariae Virginis. Historia – Legislatio – Exercitia. Manuale practicum Directoribus Confraternitatum ipsisque SS. Rosarii sodalibus maxime utile et accomodatum

O. Stefan Podworski OFM. Drogi Kalwaryjskie czyli książka do nabożeństwa służąca do użytku pobożnych Kalwarię Zebrzydowską zwiedzających. Z dodatkiem historii o cudownym obrazie Matki Boskiej oraz historii klasztoru i kościoła

Ks. Józef Krośniński. Piękność obrzędów Kościoła katolickiego

Ks. Tomasz Kowalewski. Liturgika, czyli Wykład obrzędów Kościoła katolickiego

Wielki i Święty Tydzień, według obrządku świętego rzymsko-katolickiego Kościoła. Z dołączeniem niektórych szczegółów o ceremoniach, w te dni święte sprawowanych

O. Stanisław Wójcik CSsR. Wielki Tydzień według porządku wznowionego. Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus. Tekst łaciński z polskim przekładem i objaśnieniami

Ks. Dr Edward Górski. Święcenia niższe i wyższe. Studium liturgiczno-historyczne

Ks. Edward Górski. Księga Psalmów. Tekst i komentarz

Psalterium Davidis cum brevi ac succincta paraphrasi ex Bellarmini Commentario deprompta

P. Germanus Cartier OSB. Psalmodiae ecclesiasticae dilucidatio

Sac. Ach. Vander Heeren. Psalmi et Cantica explicata in ordine ad recitationem Breviarii

Ks. Dr Jan Czuj, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Patrologia

Gregorius Papa XIII. Martyrologium Romanum

P. Ferdinandus Cavallera SI. Thesaurus doctrinae catholicae ex documentis Magisterii ecclesiastici

Ks. Walenty Gadowski. Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych

S. Alphonsus Maria de Ligorio, Ecclesiae Doctor. Opera dogmatica. (Ex italico sermone in latinum transtulit, ad antiquas editiones castigavit notisque auxit Aloysius Walter CSsR)

Ks. J. B. Delert. Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika

P. Franciscus Suarez SI. Defensio Fidei catholicae et apostolicae adversus Anglicanae sectae errores

Jacobus Benignus Bossuet, Episcopus Meldensis. Doctrinae catholicae, de iis argumentis, de quibus controversiae sunt, expositio

Bp Jakub Benignus Bossuet. Wykład nauki katolickiego Kościoła względem tych Wiary artykułów, o które dysydenci, osobliwie kalwini się spierają

Prawdomir. Gdzie prawda? I. Rozmowy wśród podróżnych o najważniejszych a najczęściej zaczepianych prawdach wiary katolickiej

Ks. Józef Krukowski. Perykopy ewangelijne niedzielne i świąteczne dla użytku katechetów, kaznodziei, rodziców i nauczycieli

O. Henryk Jackowski SI. Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami. Wydanie piąte

Ks. Antoni Chmielowski. Homilie na niedziele i święta całego roku, miane w kościele Najświętszej Maryi Panny w Łęczycy

Ks. Józef Krukowski, Dr św. Teologii. Dwanaście kazań, po cztery na największe uroczystości Pana Jezusa i jedna homilia na Poniedziałek Wielkanocny (nowość)

Ks. Dr Aleksander Pechnik. Zarys apologetyki

Ks. Maciej Sieniatycki. Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna

Ks. Maciej Sieniatycki. Zarys dogmatyki katolickiej

P. Christianus Pesch SI. Compendium Theologiae dogmaticae

Sac. Antonius Martinet. Institutiones Theologicae ad usum seminariorum

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Łaska Boża czyli podniesienie człowieka do porządku nadprzyrodzonego

Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia łaski Bożej. (Wydanie pierwsze)

Kardynał Jan Bona OCist. Feniks odrodzony czyli Ćwiczenia duchowne

Ks. Piotr Collet CM, Doktor Teologii. Medytacje rekolekcyjne

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Catechismi Latini et Germanici

La Dottrina Cristiana composta per ordine della santa memoria di Papa Clemente VIII dal ven. Cardinale Roberto Bellarmino

Ks. M. Noel. Nowy wykład katechizmu z ambony

Ks. Jan Józef Gaume. Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów

Ks. Antoni Chmielowski. Kwiateczki duchowne O. Ludwika Blozjusza OSB, czyli nauki i rady do pobożnego życia chrześcijan wyjęte z różnych jego dzieł wraz z niektórymi dodatkami z nauk św. Jana Marii Vianney'a

Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny (pacierze). Według brewiarza rzymskiego w tekstach łacińskim i polskim. Wstęp i objaśnienia napisał Br. D. K. III Zakonu św. O. Dominika. Oficjum z zmarłych. Officium defunctorum. Dodatek: Msza święta, litanie i różne nabożeństwa

Ks. Antoni Nojszewski, Profesor liturgii w Seminarium lubelskim. Liturgia rzymska

Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims. Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników

P. Dominicus M. Prümmer OP. Manuale iuris canonici in usum scholarum

Pius Papa XII. Enchiridion indulgentiarum. Preces et pia opera in favorem omnium christifidelium vel quorumdam coetuum personarum indulgentiis ditata et opportune recognita

Ks. Augustyn Arndt SI. Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych

Ks. Aleksander Żychliński. Tajemnica katolicyzmu

Kanonik Duilhé de Saint-Projet. Apologia naukowa wiary chrześcijańskiej

Michał Christian. Chrześcijańskie pojęcie sportu

Abp Emil Guerry. Kodeks Akcji Katolickiej

Ks. Władysław Szczepański SI. Nowy Indeks książek zakazanych oraz jego uzasadnienie, dzieje i nowe prawo

Ks. Dr Alojzy Jougan. Słownik kościelny łacińsko-polski

Św. Tomasz z Akwinu. Modlitwy. Orationes

Ks. Alfons Rodriguez SI. O doskonałości chrześcijańskiej

Papież Leon XIII. Złota książeczka o praktyce pokory

Ks. H. Riondel SI. Życie z Wiary, jego istota, postęp, pociechy, próby i owoce

O. J. B. Chautard OCSO. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa

O. Józef Schryvers CSsR. Zasady życia duchowego

Sac. Claudius Arvisenet. Sapientia Christiana

Ks. Karol Żelazowski. Bądźcie doskonałymi. (Na podstawie dzieła Scaramelli'ego pod tytułem "Direttorio ascetico")

Św. Augustyn, Biskup Hippony. Wyznania

S. Augustinus, Episcopus Hipponensis. Confessiones

Ks. Edmund Elter SI. Religia i jej nakazy. Konferencje rekolekcyjne dla inteligentnych mężczyzn

Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Wnijście na Górę Karmelu

Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Noc Ciemności i Pieśń Duchowa

P. Franciscus Naval CMF. Theologiae asceticae et mysticae cursus

Ks. Courbon. Życie w obecności Bożej

P. J. Petitdidier SI. Exercitia spiritualia juxta normam sancti Ignatii Loyole

O. J. Petitdidier SI. Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli

O. Mikołaj Avancini SI. Rok Chrystusowy czyli Rozmyślania na każdy dzień roku o życiu i nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa

P. Nicolaus Avancinus SI. Vita et doctrina Jesu Christi ex quatuor Evangelistis collecta et in meditationum materiam ad singulos totius anni dies distributa

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Bp Ludwik Abelly. Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła

Ks. Jakub Wujek SI. Postylla Mniejsza, to jest krótkie kazania, albo wykłady św. Ewangelii na każdą niedzielę i na każde święto wedle nauki samej prawdziwej Kościoła św. powszechnego dla ubogich kapłanów i gospodarzów i pospolitego człowieka

Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła. Myśli pobożne o różnych przedmiotach życia duchownego dla dusz pragnących postępu w miłości Pana Boga

OO. Redemptoryści. Książka Misyjna (modlitewnik)

Ks. Dr I. Schuster. Ks. Gustaw Mey. Historia biblijna dla katolickich szkół

Ks. Antoni Chmielowski. Krótki rys historii kościelnej

Ks. Dr Alojzy Jougan. Historia Kościoła katolickiego

Bp Władysław Krynicki. Dzieje Kościoła powszechnego

Ks. Dr Józef Umiński. Teksty źródłowe do nauki dziejów Kościoła

Sac. Franciscus Zeibert. Compendium historiae ecclesiasticae

Pisma mężów Apostolskich, Klemensa Rzymskiego, Ignacego i Polikarpa biskupów, przy tym Dzieje męczeństwa dwóch ostatnich i List do Diogneta. Z oryginału greckiego przełożył i uwagi przydał biskup Kacper Borowski

Św. Dionizy Areopagita. Dzieła. (O Imionach Bożych. O Teologii Mistycznej. O Hierarchii Niebiańskiej. O Hierarchii Kościelnej. Listy)

In orationem Dominicam Tertulliani, S. Cypriani et S. Thomae Aquinatis commentaria

S. Caecilii Cypriani opuscula de Mortalitate, de Opere et Eleemosyna, de Patientia. Quinti Septimii Florentii Tertulliani liber de Patientia et exhortatio ad Martyres

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. Pisma katechetyczne. (Początkowe nauczanie katechizmu. Mowa o Symbolu do katechumenów. Wiara, nadzieja i miłość. Wiara i uczynki. Chrześcijańska walka)

S. Aurelius Augustinus Hipponensis Episcopus, Doctor Ecclesiae. Enchiridion ad Laurentium sive de fide, spe et caritate liber

S. Fulgentius Episcopus Ruspensis. De fide seu de regula verae fidei ad Petrum liber

Ks. Dr Jan Czuj, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Papież Grzegorz Wielki

Ks. Piotr Skarga SI. Pierwsze 354 lata historii Kościoła świętego wyjęte z "Rocznych dziejów kościelnych" kardynała Cezarego Baroniusza

Ks. Piotr Skarga SI. Nauki o Przenajświętszym Sakramencie. (W dodatku Nauka o częstej Komunii św. przez ks. Stanisława Solskiego SI)

Ks. Piotr Skarga SI. Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Namaszczenia, Kapłaństwa i Małżeństwa

Ks. Dr Antoni Borowski. Warunkowe szafarstwo sakramentalne

Petrus Cardinalis Gasparri. Catechismus catholicus

Piotr kardynał Gasparri. Katechizm katolicki

S. Robertus Cardinalis Bellarminus SI, Doctor Ecclesiae. Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Catechismus maior seu Summa doctrinae christianae

P. Parthenius Minges OFM. Compendium Theologiae dogmaticae generalis

P. Parthenius Minges OFM. Compendium Theologiae dogmaticae specialis

Ernestus Müller, Episcopus Linciensis. Theologia moralis

Ks. Kazimierz Naskręcki. Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej

Ks. Kazimierz Naskręcki. Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie

Ks. Kazimierz Naskręcki. Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach

Św. Jan Chrzciciel de la Salle. Obowiązki chrześcijanina względem Boga. (Katechizm)

Ks. Konstanty Gawroński. Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej

Bp Konrad Martin. Katolicka nauka wiary

Bp Konrad Martin. Katolicka nauka obyczajów

Episkopat Austriacki. Wielki Katechizm Religii Katolickiej

"Biblioteka Religijna". Większy Katechizm rzymsko-katolicki Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego (nowość)

Ks. Henryk Jackowski SI. Rozważ to dobrze! czyli Myśli zbawienne dla dobrych i złych

O. Maria Augustinus Bellouard OP. Odpowiedzi Chrystusa na pytania ludzi

Ks. prof. Bernard Bartmann. Nasza wiara w Opatrzność

Ks. Wiktor Cathrein SI. Katolicki pogląd na świat

O. Artur Vermeersch SI. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa w praktyce i w teorii

O. J. V. Bainvel SI. Kult Serca Bożego. Teoria i rozwój

O. R. Bernard OP. Tajemnica Maryi. Macierzyństwo łaski Najświętszej Panny, jego podstawy i wielkie zadania

O. Czesław Lacrampe OP. Wszechpośrednictwo Najświętszej Maryi Panny

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku

Ks. Ignacy Czechowski. Krótkie kazania na niedziele i święta całego roku

O. Paweł Segneri SI. Kazania wielkopostne

O. Jakub Wujek SI. Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona

Ks. Leonard Goffine. Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej, czyli krótki wykład Lekcji i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą stąd nauką wiary i obyczajów i gruntownym wyjaśnieniem roku kościelnego...

Ks. Dr Michał Sopoćko, Docent Uniwersytetu Wileńskiego. Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowym. Studium teologiczno-pedagogiczne (De educatione spirituali secundum Nicolaum Lancicium. Tractatus theologicus ac paedagogicus)

O. Mikołaj Łęczycki SI (V. P. Nicolaus Lancicius SI). De praxi Divinae praesentiae et orationum iaculatoriarum ac variis orandi Deumque pie colendi modis

O. Mikołaj Łęczycki SI (P. Nicolaus Lancicius SI). Opusculum spirituale. De piis erga Deum et coelites affectibus

Ks. R. G. Clarke SI. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Jezusa

Ks. Piotr Semenenko CR. Męka i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa

P. Guilielmus Stanihurstus SI. Dei immortalis in corpore mortali patientis historia, moralis doctrinae placitis et commentationibus illustrata

O. Guillaume Stanyhurst SI. Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych

Ks. Jacek Tylka. Dogmatyka katolicka. Część ogólna. Część szczegółowa

Sac. Constantinus Joannes Vidmar. Compendium repetitorium Theologiae dogmaticae tum generalis cum specialis

Fr. Josephus Calasanctius Card. Vives OFMCap. Summula Summae Theologicae Angelici Doctoris S. Thomae Aquinatis

Tertulliani Liber de praescriptionibus adversus haereticos et S. Vincentii Lirinensis Commonitorium

S. Vincentius Lirinensis. Commonitorium adversus haereses. Tractatus Peregrini pro catholicae fidei antiquitate et universitate adversus profanas omnium haereticorum novitates

Sac. Franciscus Veronius. Professio Fidei Catholicae ex Sacra Scriptura et antiquitate illustrata atque contra haereses adversas vindicata

Ks. Maciej Sieniatycki. Problem istnienia Boga

Bp Józef Sebastian Pelczar. Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników

Bp Józef Sebastian Pelczar. Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych

Praca zbiorowa Profesorów Uniwersytetu Lubelskiego. Małżeństwo w świetle nauki katolickiej

O. Artur Vermeersch SI, Profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Katechizm małżeństwa chrześcijańskiego według encykliki "Casti connubii"

Ks. Profesor Franciszek Spirago. Nauka o Sakramencie Małżeństwa

O. Mikołaj Jamin OSB. Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych

Sac. Andreas Retke. Patrologiae Compendium scholis accomodatum

Ks. Alojzy Jougan. Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła Katolickiego 

Abp Romuald Jałbrzykowski. U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej (wydanie pierwsze)

  
Ks. Dr. Mikołaj Gihr. Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich

S. Alphonsus Maria de Ligorio, Episcopus et Ecclesiae Doctor. De magno orationis medio ad aeternam salutem et quamlibet a Deo gratiam consequendam. (Cum duabus appendicibus: 1. De oratione. Tractatus asceticus auctore V. P. Alphonso Rodriguez SI. 2. Epistola S. Athanasii ad Marcellinum in interpretationem psalmorum)

P. Guilielmus Nakateni SI. Coeleste Palmetum. Lectissimis pietatis exercitiis ornatum. (Modlitewnik łaciński)

Sac. Josephus Drozd. Liber precum in usum litterarum studiosae iuventutis. (Mały modlitewnik łaciński)

Fr. Josephus Calasanctius Card. Vives OFMCap. Manuale devotorum Beatae Mariae Virginis

Ojciec Prokop, Kapucyn. Żywot Matki Bożej

Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. Uwielbienia Maryi

S. Alphonsus a Ligorio, Doctor Ecclesiae. De Mariae gloriis. (Versio latina operis "Le Glorie di Maria" per Victorium Bartoccetti)

Ks. Franciszek Proschwitzer. Matka Boska w roku kościelnym. Nabożeństwo majowe w 32 rozmyślaniach

P. Armandus Plessis SMM. Manuale Mariologiae Dogmaticae

Ks. Piotr Skarga SI. Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok

Żywot i pisma św. Katarzyny Genueńskiej. Przełożył z niemieckiego Bp Paweł Rzewuski

Ks. Dr Franciszek Trochu. Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Vianney (1786 – 1859). Na podstawie aktów procesu kanonizacyjnego i niewydanych dokumentów

O. Franciszek Świątek CSsR. Świętość Kościoła w Polsce w okresie rozbiorowym i porozbiorowym. Życiorysy świątobliwych Polaków i Polek ostatnich wieków

P. Gabriel Hevenesi SI. Scintillae Ignatianae sive S. Ignatii de Loyola Sententiae et effata sacra. Cum Appendice continente Sententias S. Philippi Nerii

O. Gabriel Hevenesi SI. Maksymy świętego Ignacego

P. Michael Godinez SI. Praxis Theologiae mysticae  

O. Maurycy Meschler SI. Trzy podstawy życia duchownego

Przewodnik życia duchownego dla wszystkichz dzieł św. Franciszka Salezego

Henryk Edward kard. Manning, Arcybiskup Westminster. O sprawach Ducha Świętego działającego w duszy człowieka

P. Vitus a Bussum OFMCap. De spiritualitate franciscana. Aliqua capita fundamentalia

O. Marcin Rubczyński OCarm. Głos Pana kruszącego Cedry Libańskie. Rekolekcje. ("Najlepsza z książek rekolekcyjnych")

Ks. Antoni Chmielowski. Rozmyślania o pokucie i jej warunkach

P. Ludovicus Blosius OSB. Manuale vitae spiritualis continens Opera spiritualia selecta

Joannes Card. Bona OCist. Opuscula ascetica selecta

Jan kard. Bona OCist. O rozpoznawaniu duchów

Sac. Bernardus Jungmann. Institutiones Theologiae dogmaticae specialis. Tractatus de Gratia

Dr. Leo Wałęga, Episcopus Tarnoviensis. De hominis elevatione per gratiam sanctificantem dissertatio 

Sac. Bernardus Jungmann. Institutiones Theologiae dogmaticae specialis. Tractatus de Verbo incarnato 

Ks. Władysław Lohn SI. Chrystus nauczający. Ustanowienie i skład Urzędu Nauczycielskiego

Ks. Piotr Skarga SI. O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego

Sac. Constantinus Schaezler. Divus Thomas, Doctor Angelicus, contra liberalismum invictus veritatis catholicae assertor. De doctrinae S. Thomae ad exstirpandos huius aetatis errores vi et efficacia commentarius in sexto centenario Angelici Praeceptoris

Ks. Marian Morawski SI. Świętych Obcowanie. Część pierwsza: Komunia między duszami

Ks. Marian Morawski SI. Filozofia i jej zadanie. (Wydanie trzecie)

Ks. Franciszek Kautny SI. Propedeutyka filozoficzna oparta na prawdziwych zasadach

Ks. Jakub Balmes. O sposobie osiągnienia prawdy. Filozofia praktyczna

Bp Czesław Sokołowski. Przysięga antymodernistyczna. Studium krytyczne

Ks. Władysław Knapiński. O Składzie Apostolskim. Czy zgadza się ze zdrową krytyką to podanie, że formuła wiary zwana Składem Apostolskim od samychże Apostołów pochodzi?

Ks. Antoni Krechowiecki. Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła

Ks. Julian Młynarczyk. Walka o dusze ludzkie

Abp Piotr Mańkowski. Po naszemu. Pamiętnik liturgisty

Sac. Vincentius Smoczyński. Manuale quotidianum continens preces ante et post Missae Sacrificium atque alias preces ad usum Sacerdotum

Ks. Zygmunt Golian. Sto rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma Świętego

Ks. Zygmunt Golian. Pociecha dla dusz chrześcijańskich czyli nabożeństwo zaduszne poprzedzone Traktatem o czyśćcu św. Katarzyny Genueńskiej

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone. (Wydanie pierwsze)

Ks. Wiktor Cathrein SI. Socjalizm, badanie jego podstaw i możliwości

M. Arcta Słownik Staropolski: 26 000 wyrazów i wyrażeń używanych w dawnej mowie polskiej. Opracowali Antoni Krasnowolski i Władysław Niedźwiedzki

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
KSIĄŻKI W FORMACIE PDF


© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIX-MMXXII, Kraków 2009-2022

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei et Ecclesiae Romanae!

Wszystko na cześć Boga Wszechmogącego i Kościoła rzymskiego!