Ultra montes

Bramy piekielne nie zwyciężą Kościoła
W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
"Wiara każe nam twierdzić, że poza Kościołem apostolskim rzymskim nikt zbawiony być nie może,
że Kościół to jedyna arka zbawienia, i że ktokolwiek do niej nie wejdzie, zginie w wodach potopu".
(Papież Pius IX)


Św. Jan Bosko - Wizja Papieża
 

"Firmissime tene, et nullatenus dubites, non solum omnes paganos, sed et omnes judaeos, et omnes haereticos atque schismaticos, qui extra

Ecclesiam catholicam praesentem finiunt vitam, in ignem aeternum ituros, qui paratus est diabolo et angelis ejus (Matth. XXV, 41)".

(S. Fulgentius Ruspensis Episcopus, De fide ad Petrum. Caput XXXVIII, seu Reg. XXXV: Damnandi)

-------------------

"Jak najmocniej się tego trzymaj i bynajmniej nie wątp, iż nie tylko wszyscy poganie, lecz również wszyscy żydzi i wszyscy heretycy i schizmatycy, którzy

poza Kościołem katolickim teraźniejsze kończą życie, pójdą w ogień wieczny, zgotowany szatanowi i aniołom jego (Mt. XXV, 41)".

(Św. Fulgencjusz z Ruspe Biskup († 533), O wierze do Piotra. Rozdział XXXVIII, 35 reguła: Skazani na potępienie)
-------------------
"Wyklinamy wszystkich odstępców od wiary chrześcijańskiej i wszystkich heretyków razem i każdego z osobna, jakiegokolwiek są imienia i
do jakiejkolwiek sekty należą, i tych, co im wiarę dawają, co ich u siebie przyjmują, co ich popierają i ogółem wszystkich, co ich biorą w obronę".

(Papież Pius IX, Ekskomunika na heretyków)

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ŻYDZI, POGANIE, APOSTACI, HERETYCY I SCHIZMATYCY POZA ARKĄ ZBAWIENIA!


ŚW. KOŚCIÓŁ RZYMSKI WYKLINA WSZYSTKICH ODSTĘPCÓW, KACERZY I ODSZCZEPIEŃCÓW!

P. Ferdinandus Cavallera SI. Thesaurus doctrinae catholicae ex documentis Magisterii ecclesiastici

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Tajemnice w Religii ( PDF )

Ks. Alojzy Bukowski SI. Jak dokonało się odkupienie ludzkości PDF )

Ks. Alojzy Bukowski SI. Dogmatyczne podstawy chrześcijańskiej solidarności. (Principia dogmatica christianae communionis sive solidaritatis, quae vocatur) PDF )

Ks. Marian Morawski SI, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teozofia w dziejach błędów ludzkich PDF ) (nowość)

Ks. Dr Ignacy GrabowskiPrawo kanoniczne. O występkach przeciw wierze i jedności kościelnej ( PDF )

Biskup Wileński Adam Stanisław Krasiński, Św. Teologii Doktor. Prawo kanoniczne krótko zebrane. O występkach i karach kościelnych PDF ) (nowość)

Sac. Nicolaus Pauwels. Theologiae practicae de Fide et Symbolo. An haeretici sint in Ecclesia? ( PDF )

Ks. Franz Heinrich Reinerding, Doktor Teologii. Czy heretyk nie przynależy do Kościoła ze względu na charakter przestępstwa, czy też z prawa kościelnego? PDF ) (nowość)

Sac. F. H. Reinerding, Doctor Theologiae. Num haereticus ex natura criminis, an ex lege ecclesiastica ad Ecclesiam non pertineat? PDF ) (nowość)

Ks. Jan Nepomucen Opieliński. 1. Co to jest ekskomunika? 2. Ekskomuniki Konstytucji "Apostolicae Sedis" ( PDF ) 3. Ekskomunika na heretyków, apostatów i ich wspólników ( PDF ) 4. Ekskomunika na schizmatyków PDF ) 5. Apostaci, heretycy i schizmatycy a inni grzesznicyPDF )

Ks. Dr Aleksander Żychliński. Czy "teolog-heretyk" jest teologiem? ( PDF ) (nowość)

"Obrona Prawdy". Następstwa odpadnięcia od Kościoła Chrystusowego PDF ) (nowość)

Kongregacja Św. Inkwizycji. Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego ( PDF )

Ks. Antoni Maksymilian Prokopowicz. Katechizm Początkowy, albo Nauka o Wierze; oraz Pieśń Katechizmowa, Wyznanie Wiary świętej zamykająca PDF ) (nowość)

Ks. Zygmunt Storchenau SI. Wiara Chrześcijanina jaką być powinna (nowość, djvu)

Ks. Prof. Dr Maciej Sieniatycki, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dogmaty wiary św. Ignacego, biskupa Antiocheńskiego. (Na podstawie jego autentycznych listów). Wykład wygłoszony na inaugurację roku akademickiego PDF ) (nowość)

Kwintus Septymiusz Florens Tertulian. Preskrypcja przeciw heretykom ( PDF )

Tertulliani Liber de praescriptionibus adversus haereticos et S. Vincentii Lirinensis Commonitorium

Św. Wincenty z LerynuPamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy (PDF)

S. Vincentius Lirinensis. Commonitorium adversus haereses. Tractatus Peregrini pro catholicae fidei antiquitate et universitate adversus profanas omnium haereticorum novitates

S. Fulgentius Episcopus Ruspensis. De fide seu de regula verae fidei ad Petrum liber

Św. Fulgencjusz, Biskup w Ruspe. O wierze czyli o regule prawdziwej wiary do Piotra ( PDF )

Ks. Jan Domaszewicz. Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego ( PDF )

Ks. Leonard Goffine. Nauka o konieczności wiary chrześcijańsko-katolickiej PDF )

List pasterski Biskupów austriackich. Znaki czasu: niedowiarstwo, indyferentyzm i praktyczny materializm PDF ) (nowość)

Ks. Dr Aleksander Żychliński. Metafizyka komunizmu a mądrość Chrystusowa PDF ) (nowość)

"Przewodnik Katolicki". Z rozważań Kongresowych. Dlaczego komunizm musi być bezbożny PDF ) (nowość)

"Przewodnik Katolicki". Z rozważań Kongresowych. Mądrość Chrystusowa a mądrość szatańska PDF ) (nowość)

"Przewodnik Katolicki". Z rozważań Kongresowych. Moralne przyczyny bezbożnictwa PDF ) (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. Siła i prawo PDF ) (nowość)

Ks. Dr Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Na łasce Bożej zasadza się najwyższa oświata, wolność prawdziwa i postęp największy ( PDF ) (nowość)

Ks. Dr Aleksander Żychliński. O pojęciu nadnatury. Studium dogmatyczne PDF ) (nowość)

Ks. Józef Stanisław Adamski SIŻycie nadprzyrodzone duszy ludzkiej PDF )

Ks. Jules Didiot, Doktor Teologii. Pierwiastek nadprzyrodzony PDF ) (nowość)

Ks. Ildefons Nowakowski SI. Fałszywe hasła. I. Każda wiara dobra ( PDF )

Ks. Kazimierz Bisztyga SI. Trzymaj się wiary katolickiej

Teolog katolicki. Nieznajomość zasad wiary katolickiej przyczyną zguby wielu PDF )

Św. Cyprian, Biskup Kartaginy. O jedności Kościoła PDF ) (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SI. Tajemnica jedności katolickiej PDF )

R. P. Wilhelmus Nakateni SI. Commonitorium breve de Ecclesia, seu scutum Fidei catholicae contra profanas haereticorum novitates PDF ) (nowość)

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski. Summa przeciw poganom czyli o prawdziwości Wiary katolickiej przeciwko błędom niewiernych. Księga czwarta. Rozdział LXXVI. O godności biskupiej. I że jeden z biskupów jest ponad wszystkimi PDF ) (nowość)

S. Thomas Aquinas, Doctor Angelicus. Summa de veritate catholicae Fidei contra Gentiles. Liber quartus. Caput LXXVI. De episcopali dignitate, et quod in ea unus sit summus PDF ) (nowość)

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski. Wykład Składu Apostolskiego. O Kościele PDF ) (nowość)

S. Thomas Aquinas, Doctor Angelicus. Symboli Apostolorum Expositio. De Ecclesia PDF ) (nowość)

Sac. Stanislaus Frankl. Cardinalis Joannis Turrecrematae doctrina de notis Ecclesiae PDF ) (nowość)

P. Zacharias Laselve OFM (O. Zachariasz La Selve OFM). Quis sit Spiritus Sanctus in sinu Ecclesiae. Kim jest Duch Święty w łonie Kościoła PDF ) (nowość)

P. Anselmus Stolz OSB. Manuale Theologiae Dogmaticae. - De Ecclesia. Caput V. De civitate Dei. 1. De Ecclesiae catholicitate. 2. De Ecclesiae ad societatem civilem relationibus PDF ) (nowość)

P. Albertus a Bulsano OFMCap. De Tolerantismo religioso ( PDF )

Ks. Marian Morawski SI. Dogmat piekła PDF ) (nowość)

Dante Alighieri. Boska komedia. Piekło. Pieśń IX. Kacerze i twórcy sekt rozmaitych PDF ) (nowość)

Dante Alighieri. Ostatnia pieśń pierwszej części poematu "La Commedia" pod tytułem "Piekło", przekład X. Zygmunta Goliana PDF ) (nowość)

Ks. Ignacy GrabowskiKościół a herezja PDF )

Ks. Julian Bukowski, Świętej Teologii Doktor. O naturze inkwizycji i o prawnym tejże instytucji w Kościele i państwie ustanowieniu PDF ) (nowość)

Ks. Dr Piotr Stach. Święty Augustyn w walce z heretykami (nowość, djvu)

Biskup Wileński Wacław Żyliński. O jedności katolickiego Kościoła Chrystusowego PDF ) (nowość)

Michał Grabowski. O niereligijności i rzekomych błędach Kościoła PDF ) (nowość)

"Przegląd Poznański". Słowo o prawdziwym zjednoczeniu miane na zakończenie nabożeństwa majowego w kościele św. Piotra w Krakowie  r. 1860 przez ks. Zygmunta Goliana PDF ) (nowość)

Leon Radziejowski. Judaizm wobec chrześcijaństwa ( PDF )

Ks. Franciszek Antoni Staudenmaier. Antychryst PDF )

Ks. Jan Rosiak SI. "Poza Kościołem nie ma zbawienia" PDF )

Ks. Dr Diodor Kołpiński. O powrót Rosji do Kościoła Katolickiego PDF ) (nowość)

P. Anselmus Stolz OSB. Manuale Theologiae Dogmaticae. - De Ecclesia (nowość, djvu)

S. Alphonsus Maria de Ligorio, Ecclesiae Doctor. Opera dogmatica

Sac. Cyriacus Michael Petroccia. Lux et Pax in Synthesy Dogmatica. Lectiones resumptae in Tractatus: De Deo Uno - De Deo Trino - De Deo creante et elevante - De Novissimis - De Verbo Incarnato - De Gratia Christi - De Virtutibus infusis et donis Spiritus Sancti (nowość, djvu)

Potępienie herezji liberalizmu. Mały katechizm o Syllabusie ( PDF )

Potępienie gallikanizmu. Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza ( PDF )

Papież Pius IX. Alokucja "Maxima quidem" powiedziana na Konsystorzu dnia 9 czerwca 1862 roku PDF ) (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Uchwały i wyroki świętego Soboru Watykańskiego za Piusa IX 1869-1870 zebranego krótko wyjaśnione, wraz z obszernym a prostym wykładem artykułu Wiary "O nieomylnym nauczycielstwie Rzymskiego Papieża" przez X. Dra Józefa Krukowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego PDF ) (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Święty Sobór Watykański. Nauka świętego Kościoła o Wierze katolickiej PDF ) (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Święty Sobór Watykański. Nauka świętego Kościoła o świętym apostolskim Prymacie PDF ) (nowość)

Ks. Dr Józef Krukowski, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prosty wykład artykułu Wiary "O nieomylnym nauczycielstwie Rzymskiego Papieża" na dziesięć pytań rozłożony PDF ) (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius IX. Akt wiary w przywileje Maryi i nieomylność Papieża PDF ) (nowość)

Historia św. Starego i Nowego Testamentu według nauki Kościoła świętego Rzymskokatolickiego. Ustanowienie widzialnej Głowy Kościoła PDF ) (nowość)

"Tygodnik Soborowy". Słowo o Konstytucji dogmatycznej ogłoszonej na trzeciej sesji Soboru powszechnego Watykańskiego PDF ) (nowość)

"Tygodnik Katolicki". Stanowisko episkopatu na Soborach powszechnych PDF ) (nowość)

"Kronika Soborowa". Konstytucja dogmatyczna i rozum ludzki PDF ) (nowość)

"Tygodnik Katolicki". Konstytucja Pastor aeternus PDF ) (nowość)

Concilium Nationale Albanum II. De Romano Pontifice PDF ) (nowość)

Ks. Franciszek Hettinger. Nieomylność Papieża ( PDF )

"Przegląd Lwowski". Sobór Watykański i nauka niemiecka PDF ) (nowość)

"Cahiers Romains". Dla katolików rzymskich integralnych ( PDF )

Msgr. Giovanni Volpi, Biskup Arezzo. Posłuszeństwo Papieżowi i katolicy integralni PDF )

P. Giovanni Battista Lemius OMI. Catechismo sul modernismo secondo l'Enciclica "Pascendi Dominici gregis" di Sua Santità Pio X (nowość, djvu)

O. Jean Baptiste Lemius OMI. Katechizm o modernizmie według Encykliki Ojca Świętego Piusa X "Pascendi Dominici gregis" (nowość, djvu)

Abp Ignacy Hołowiński. Kościół jedyną drogą zbawienia. (Wykład Ewangelii o rozmnożeniu chleba) PDF ) (nowość)

Ks. Prof. Dr Marian Morawski SI. Encyklika Leona XIII "Immortale Dei" i liberalizm. (Teoria liberalna a chrześcijańska o państwie) PDF ) (nowość)

Henryk Hello. Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia - wolność wyznania - wolność prasy - wolność nauczania ( PDF )

Henryk Hello. Syllabus w wieku XX ( PDF )

Ernest Hello. Indyferentyzm (obojętność) PDF )

Ks. Julian Feliński. Bóg i wolność PDF ) (nowość)

Bp Michał Nowodworski. Chrystianizm i materializm PDF ) (nowość)

Bp Adolf Szelążek. Czy indyferentyzm ma rację bytu ( PDF )

Bp Michał Nowodworski. 1. Wiara i rozum (fides et ratio) ( PDF ) 2. Liberalizm ( PDF ) (nowość)

Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI. 1. Rozumność wiary ( PDF ) 2. Wewnętrzna pewność aktu wiary ( PDF )  

Ks. Paweł Smolikowski CR. Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami) ( PDF )

O. Jan Jakub Scheffmacher SI. Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych ( PDF )

Ks. Antoni Langer SI. 1. Rozwój wiary ( PDF ) 2. Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów ( PDF ) 3. Człowiek w stosunku do religii i wiary PDF ) 4. O objawieniu PDF ) 5. Cuda i ich znaczenie w dziejach Objawienia PDF ) (nowość)

Ks. Zygmunt Golian, Doktor św. Teologii. O metodzie scholastycznej w zastosowaniu jej do dogmatycznej teologii, jej geneza, rozwijanie się i dojrzałość PDF ) (nowość)

Bp Michał Nowodworski. Weissa Apologia chrystianizmu PDF )

Ks. Dr Fryderyk Klimke SI. Agnostycyzm PDF )

Ks. Jan Rostworowski SI. Dwie filozofie PDF ) (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SI. Objawienie i dogmat w teologii katolickiej a w teologii modernizmu PDF ) (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SIEwolucja dogmatu w modernizmie PDF ) (nowość)

Ks. Dr Andrzej Dobroniewski. Modernizm i moderniści ( PDF )

"Przegląd Kościelny". Monizm - nowa religia PDF ) (nowość)

Ks. Dr Fryderyk Klimke SI. Religia i poznanie PDF )

Ks. Dr Fryderyk Klimke SI. Hasła etyczno-religijne monizmu. (Odczyt publiczny, miany 12 marca w Krakowie) PDF )

O. Marin de Boylesve SI. Papieże pod cezarami rzymskimi PDF )

Ks. Stanisław Załęski SI. Walka Papieża św. Grzegorza VII w obronie wolności Kościoła PDF ) (nowość)

Bp Jan Chryzostom Janiszewski. Encyklika Leona XIII Papieża o masonii ( PDF )

Ks. Ernest Jouin. Papiestwo i masoneria ( PDF ) (nowość)

Ks. Paweł Rubon SI. Nauka o zwycięstwie Różańca świętego PDF )

Bp Henryk Przeździecki. Monizm PDF )

P. Joannes Berthier MS. Compendium Theologiae dogmaticae et moralis. Introductio philosophica PDF )

Ks. Dr Juliusz Didiot. Filozofia PDF )

Ks. René-Marie de la Broise SI. Religia i religie PDF )

Ks. J. V. Bainvel SI. Dogmat i myśl katolicka PDF )

Ks. Feliks Cozel SI. O prawdziwości religii katolickiej

Ks. Jules Didiot, Doktor TeologiiKościół (Słownik Apologetyczny Wiary Katolickiej) ( PDF )

Ks. Jules Didiot, Doktor Teologii. Papiestwo (Słownik Apologetyczny Wiary Katolickiej) PDF ) (nowość)

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Modernistyczny Neokościół ( PDF )

Ks. Peter Einig. Usprawiedliwienie (justificatio) ( PDF ) (nowość)

Ks. Dr E. Huszar. Ks. W. Danek. Katechizm dla konwertytów

Ks. Józef Bojarski. Historia Focjusza, apostoła schizmy moskiewskiej, greckiej i innych wschodnich narodów, oparta na świadectwach współczesnych pisarzy greckich, czerpana z dzieł francuskich i innych (nowość, djvu)

Ks. Aleksander Lakszyński. Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych PDF )

"Przegląd Katolicki". "Masoni i tajne towarzystwa" ( PDF )

Ks. Feliks Buchwald. O wolności sumienia ( PDF )

Emanuel Bułhak. Dzieła św. Dionizego Areopagity, Christianitas, i Formgeschichte ( PDF )

Ks. Władysław Michał Dębicki. Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu ( PDF )

Ks. Władysław Michał Dębicki. Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym. Z dodaniem studium: Koniec wieku XIX-go pod względem umysłowym. Charakterystyka znamion szczególnych  PDF )
(15 artykułów o filozofii nowożytnej)

Ks. Władysław Michał Dębicki. Wariacko-zbójecka filozofia (Fr. Nietzsche) ( PDF )

O. Mikołaj Jamin OSB. Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych 1. O jedności prawdziwej religii 2. Poza Kościołem nie ma zbawienia 3. Jezus Chrystus potępia tolerantyzm

Ks. Jakub BalmesList do sceptyka. Problem wielości religii ( PDF ) (nowość)

O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym. Urząd nauczycielski w Kościele ( PDF )

Ks. Jan Rosiak SI. 1. Chrystus mistyczny ( PDF ) 2. Idąc nauczajcie ( PDF ) 3. Tu es Petrus ( PDF )

Albertus Nègre, Sacrae Theologiae Doctor, Archiepiscopus Turonensis. Cursus Theologiae Dogmaticae. De Romani Pontificis infallibili magisterio ( PDF ) (nowość)

Ks. Józef Hołubowicz SI. Kazanie o nieomylności Kościoła i troskliwości jego o dobro nasze. (Z powodu otwarcia Soboru r. 1869) PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Stanowisko papieży w Kościele Chrystusowym PDF )

Ks. Antoni Krechowiecki, Doktor Teologii. Nieomylność papieska w stosunku do historii i państwa PDF )

"Dwutygodnik Diecezjalny Wileński". Nauka Ojców Kościoła Wschodniego o władzy papieskiej ( PDF )

Hr. Maurycy Dzieduszycki. Staropolska wiara w nieomylność Papieża ( PDF )

Abp Antoni Szlagowski. Papiestwo na przełomie dwóch wieków. (Konferencja dla mężczyzn) PDF )

Ks. Franciszek Perriot. Poza Kościołem nie ma zbawienia ( PDF )

Ks. Józef Stagraczyński. 1. Przeznaczenie (zadanie) Kościoła ( PDF ) 2. Jeden jest tylko Kościół ( PDF ) 3. Cechy Kościoła PDF ) (nowość)

Bp Kacper Borowski, Doktor św. Teologii. O Kościele, Tradycji i Piśmie świętym w świetle nauczania Ojców Apostolskich PDF )

Ks. Piotr Semenenko CR. Credo. Chrześcijańskie prawdy wiary. O Kościele PDF )

Alfred Władysław Garapich. Kościół święty to dzieło Boże i czemu świat go prześladuje? ( PDF )

P. Vincentius Buczyński SI. Institutiones doctrinae religionis, in quibus principia philosophica ad veritates religionis applicantur

P. Franciscus Suarez SI. Defensio Fidei catholicae et apostolicae adversus Anglicanae sectae errores

P. Franciscus Suarez SI. Defensio Fidei catholicae adversus Anglicanae sectae errores. - Liceatne Catholicis Anglis templa haereticorum adire, et cum eis in ritibus communicare sine intentione cultus vel cooperationis cum illis, solum propter temporalem poenas vitandas? ( PDF )

Prawdomir. Gdzie prawda? I. Rozmowy wśród podróżnych o najważniejszych a najczęściej zaczepianych prawdach wiary katolickiej

"Tygodnik Soborowy". Nieomylność papieska i niemiecka teologia ( PDF )

"Tygodnik Soborowy". Biskupi wobec Soboru i PapieżaPDF )

"Tygodnik Soborowy". Walka i Zwycięstwo ( PDF )

Ks. Ignacy Domagalski. Papieska władza duchowna nad światem gwarantem wolności rządów i ludów PDF )

Ks. Dr Maciej SieniatyckiGłówne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska ( PDF )

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. System modernistów PDF ) (nowość)

"Przegląd Katolicki". Ciekawy dokument z końca XVIII wieku. Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej ( PDF )

Abp Walenty Zubizarreta OCD. 1. De modernismo ( PDF ) 2. O modernizmie ( PDF )

Abp Antoni Szlagowski. 1. Wiara w pojęciu katolickim, a modernistycznym. Konferencja dla mężczyzn ( PDF ) 2. Wiara w życiu ( PDF ) 3. Prawda według nauki Kościoła, oraz twierdzeń modernistów PDF )

P. Marinus de Boylesve SI, Philosophiae Professor. Cursus philosophiae complectens logicam, metaphysicam, ethicam. Accedit Compendiosa religionis demonstratio et Historia philosophiae

Ks. Antoni Langer SI. Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia ( PDF )

"Przegląd Katolicki". 1. Święty Tomasz z Akwinu i jego nauka ( PDF ) 2. Jakie jest według św. Tomasza stanowisko w społeczności, należne przeciwnikom wiary chrześcijańskiej? ( PDF )

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski. Summa filozoficzna. (Contra Gentiles). - Summa przeciw poganom czyli o prawdziwości Wiary katolickiej przeciwko błędom niewiernych

S. Thomas Aquinas, Doctor Angelicus. Summa de veritate catholicae Fidei contra Gentiles

Dr Anna Danuta Drużbacka. Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu ( PDF )

O. Parteniusz Minges OFM. 1. De religione iudaica postchristiana 2. O religii żydowskiej po ustanowieniu chrześcijaństwa

Ks. Jerzy Patiss SI. Żydzi zostali odrzuceni przez Boga ( PDF )

P. Georgius Patiss SI. Judaei a Deo rejecti sunt ( PDF )

Ks. Marian Morawski SI. Asemityzm. Kwestia żydowska wobec chrześcijańskiej etyki ( PDF )

O. Stanisław Załęski SI. O masonii na źródłach wyłącznie masońskich

Józef kardynał Hergenröther. Pelagianizm. - Nauka Augustyna. - Opozycja przeciwko nauce Augustyna. - Półpelagianizm PDF )

Ks. Władysław Szcześniak. Herezje antropologiczne. - Pelagianizm. - Semipelagianizm. Predestynacjanizm PDF )

Dr. Antonius Weiss. Lites anthropologicae. I. Pelagianismus. - Doctrina S. Augustini. II. Semipelagianismus PDF )

Pius II, Papa. Epistola ad Mahometem, Turcorum imperatorem ( PDF ) Hortatur Mahometem Pontifex ad amplectendam Fidem Christianam et ad respuendum Alcorani foedam insanamque doctrinam

O. Hieronim Savonarola OP. Triumf Krzyża, czyli O prawdzie Wiary. IV. 7. Kompletna irracjonalność mahometańskiej sekty ( PDF )

Sac. Andreas Pohl. De religione mahumedana

Słownik apologetyczny Wiary katolickiej. Mahometanizm

"Przegląd Katolicki". Cudowne nawrócenie 200 muzułmanów w Damaszku do Kościoła katolickiego PDF )

Bp Józef Sebastian Pelczar. Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników

Bp Józef Sebastian Pelczar. Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych

"Myśl Katolicka". E. Kartka z dokumentu Piusa VI (dedykowana "międzywyznaniowcom" i "antyintegrystom")

Ks. Jacek TylkaDogmatyka katolicka. O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii

Ks. Władysław Szczepański SI. Nowy Indeks książek zakazanych oraz jego uzasadnienie, dzieje i nowe prawo

Abp Emil Guerry. Kodeks Akcji Katolickiej

Wyznanie Wiary św. Atanazego. Quicumque

Hr. Maurycy Dzieduszycki. Wyznanie Wiary św. Atanazego Quicumque (przekład wierszem na język polski)

Jan kard. Bona OCist. Actus Fidei. Strzeliste akty Wiary ( PDF )

Św. Franciszek Ksawery. Modlitwa o nawrócenie pogan

Papież Pius IX. Modlitwa o nawrócenie kacerzy i schizmatyków

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o nawrócenie heretyków

"Moja wiara katolicka". Katechizm. Nieomylność Kościoła

Ks. Alojzy Jougan. Nieomylność Urzędu Nauczycielskiego Kościoła ( PDF )

Ks. Alojzy Jougan. Reguła wiary

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Dogmatyka katolicka. O Urzędzie Nauczycielskim Kościoła katolickiego, o jego nieomylności PDF )

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. Nieomylny urząd nauczycielski Kościoła ( PDF )

Ks. Dr Maciej SieniatyckiCel i środki do celu Kościoła ( PDF )

Ks. Dr Maciej SieniatyckiPojęcie katolickie o członkach Kościoła ( PDF )

P. Christianus Pesch SIDe membris Ecclesiae

Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. Infideles et haeretici publici certe non sunt membra Ecclesiae ( PDF )

Ks. Piotr Skarga SI. O świętej monarchii Kościoła Bożego i o pasterzach i owcach. Kazanie na wtórą Niedzielę po Wielkiejnocy ( PDF )

Fr. Thomas Maria Zigliara OP, S. R. E. Cardinalis. Propaedeutica ad sacram Theologiam in usum scholarum, seu tractatus de ordine supernaturali

Ks. Kazimierz Bisztyga SI. Kościół katolicki PDF ) (nowość)

Ks. Ludwik Kösters SI. Kościół wiary naszej

Ks. Piotr Semenenko CR. 1. O nieomylności Kościoła ( PDF ) 2. Poza Kościołem nie ma zbawienia ( PDF ) 3. Skład Kościoła 4. O Chrystusie w Kościele ( PDF ) 5. O gorszeniu się z prawdy Bożej 6. O Wierze ( PDF ) 7. O miłości Ojczyzny

Sac. Petrus Semenenko CR. Papa semper idem sit formaliter qui et materialiter ( PDF )

Ks. Piotr Semenenko CR. Papież zawsze ten sam jest formalnie, co i materialnie ( PDF )

P. Fr. Carolus Thil OESA. Exercitatio theologica de locis, seu fontibus Theologiae Christianae. De Ecclesia Christi. De summa Catholicae Doctrinae circa veram Christi Ecclesiam PDF ) (nowość)

P. Fr. Carolus Thil OESA. Exercitatio theologica de locis, seu fontibus Theologiae Christianae. De Ecclesia Christi. De Notis verae Ecclesiae Christi. Propositio IV. Nota quarta distinctiva verae Ecclesiae, est, quod sit Apostolica primo ratione doctrinae, et secundo ratione suae originis, id est in perpetua, et non interrupta Pastorum suorum successione ab Apostolis PDF ) (nowość)

P. Timotheus Zapelena SI. De Ecclesia Christi. Pars apologetica. Thesis IX. E Christi ipsius institutione Petrus habebit successores in primatu ad finem usque saeculorum PDF ) (nowość)

Z "Tygodnika Soborowego". Biskupi wobec Soboru i PapieżaPDF )

S. Antoninus Archiepiscopus Florentinus, Ordinis Praedicatorum. Summa Theologica. Num Papa mortuo remaneat ejus potestas. - Ad quos electio Summi Pontificis pertinet ( PDF ) (nowość)

Ks. Jules Didiot. Herezja ( PDF )

Ks. Adolf Tanquerey. O herezji

Ks. Jacek Tylka. Dogmatyka katolicka. Część ogólna. Część szczegółowa

Ks. Dr Aleksander Pechnik. Zarys apologetyki

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. 1. Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna 2. Zarys dogmatyki katolickiej

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. 1. Dogmatyka katolicka 2. Etyka katolicka (nowość, djvu)

Ks. Dr Jan Szymeczko. Etyka katolicka 

P. Christianus Pesch SI. Compendium Theologiae dogmaticae

Ks. J. B. Delert. Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika

S. Pius Papa V. Bulla "Regnans in excelsis". Damnatio et excommunicatio Elisabeth reginae Angliae eiusque adhaerentium ( PDF ) (S. Pius V. Elisabetham Angliae reginam ob persecutiones contra Fidem Catholicam suscitatas excommunicat a. 1570) (nowość)

S. Pius Papa V. Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini

Św. Pius V, Papież. Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego

Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini sub Paulo III, Iulio III, et Pio IV Pontificibus Maximis (nowość, djvu)

Codex Iuris Canonici. Pius Papa IV. Professio Catholicae Fidei ( PDF )

Kodeks Prawa Kanonicznego. Papież Pius IV. Wyznanie Wiary katolickiej ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. S. Pius Papa X. Iusiurandum contra errores modernismi ( PDF ) (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Przysięga antymodernistyczna ( PDF ) (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Urbanus Papa VIII, Benedictus Papa XIV. Professio Fidei Orientalibus praescripta ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV. Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius IXBulla konwokacyjna "Aeterni Patris" (29 VI 1868). Encyklika zwołująca sobór powszechny do Rzymu na dzień 8 grudnia 1869 roku PDF ) (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Pius Papa IXBulla convocationis "Aeterni Patris" (29 VI 1868). Litterae Apostolicae quibus indicitur Oecumenicum Concilium Romae habendum et die Immaculatae Conceptioni Deiparae Virginis Sacro an. 1869 incipiendum PDF ) (nowość)

Acta et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani (1870). Primum Schema Constitutionis dogmaticae de Ecclesia Christi Patrum examini propositum ( PDF )

Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870). Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia ( PDF )

Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI. Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XII. Encyklika Mystici Corporis Christi. O Mistycznym Ciele Chrystusa. (Tłumaczył ks. Aleksander Żychliński)

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XI. Encyklika Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii ( PDF )

Codicis Iuris Canonici Fontes. Paulus Papa IV. Constitutio "Cum ex apostolatus" PDF ) (nowość)

Codicis Iuris Canonici Fontes. Papież Paweł IV. Konstytucja "Cum ex apostolatus" PDF ) (nowość)

"Rozmaitości". Konklawe, czyli Wybór Papieża PDF ) (nowość)

Sac. Iosephus Papp-Szilágyi de IllyésfalvaDe electione Romani Pontificis

D. Henricus Maria Pezzani. Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae. Can. 26. Devius a fide catholica, haereticus, vel schismaticus eligi prohibetur in Romanum Pontificem; si eligatur nulla est electio

Ks. Dr Henryk Maria Pezzani. Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego. Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny

S. Robertus Cardinalis Bellarminus SI, Doctor Ecclesiae. Disputationes de controversiis Christianae Fidei adversus hujus temporis Haereticos. Ad quos electio summi Pontificis pertinet, si Cardinales nulli essent etc. ( PDF )

P. Sanctus Schiffini SI. De veris membris Ecclesiae PDF ) (nowość)

P. Sanctus Schiffini SI. De distinctione inter Sedem et Sedentem quoad Romanum Pontificem PDF ) (nowość)

P. Sanctus Schiffini SI. Undenam fluit ordinaria potestas Episcoporum in greges sibi subditos PDF ) (nowość)

Biskup Wileński Adam Stanisław Krasiński, Św. Teologii Doktor. Prawo kanoniczne krótko zebrane. Reguły prawa umieszczone w Szóstej księdze Dekretaliów PDF ) (nowość)

R. P. Franciscus Antonius Foebeo SI. De Regulis Juris Canonici Liber Unicus. Regulae Juris in Sexto Decretalium PDF ) (nowość)

Papież Pius IX. List do ks. Edwarda Podolskiego, wydawcy i redaktora Przeglądu Lwowskiego

Św. Pius X, Papież. Przemowa do kardynałów przeciw neoreformizmowi religijnemu PDF ) (nowość)

Św. Cyprian Biskup Kartagiński. O jedności Kościoła katolickiego ( PDF )

S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis. De catholicae Ecclesiae unitate ( PDF )

Ks. Dr Jan Czuj. "Extra Ecclesiam salus non est" w świetle nauki św. Augustyna ( PDF )

Abp Antoni Julian Nowowiejski, Biskup Płocki. O liberalizmie, czyli fałszywej wolności PDF ) (nowość)

"Myśl Katolicka". Około integralizmu katolickiego ( PDF )

Ks. Piotr Skarga SI. O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej ( PDF )

P. Petrus Skarga SI. De haeretica zizania et diabolica libertate religiosa ( PDF )

"Obrona Prawdy". Zaćmienie ducha ( PDF ) (nowość)

Sac. Franciscus Veronius. Professio Fidei Catholicae ex Sacra Scriptura et antiquitate illustrata atque contra haereses adversas vindicata

Wingolf. Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie ( PDF )

Bp Franciszek Lisowski. Św. Tomasz z Akwinu o rozwoju dogmatów ( PDF ) (nowość)

Ks. Dr Franciszek Gabryl. Idea ewolucji w teologii katolickiej ( PDF ) (nowość)

Ks. Dr Aleksander Żychliński. Tajemnica katolicyzmu

Kanonik Duilhé de Saint-Projet. Apologia naukowa wiary chrześcijańskiej

Ks. Marian Morawski SI, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filozofia i jej zadanie. (Wydanie trzecie)

Ks. Marian Morawski SI, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filozofia i jej zadanie. (Wydanie czwarte) PDF ) (uzupełniono)

Bp Józef Sebastian Pelczar. 1. Racjonalizm, progresizm, modernizm 2. Dążności pseudoreformatorskie

P. Parthenius Minges OFM. Falsa systemata de relatione inter fidem et rationem. Modernismus

Abp Antoni Szlagowski. Zasady modernistów (modernistarum doctrina) ( PDF )

Bp Władysław Krynicki. Modernizm ( PDF ) (nowość)

Abp Józef Teodorowicz. O modernizmie ( PDF )

P. Christianus Pesch SI. Modernismus

Ks. Stanisław Miłkowski. O modernizmie ( PDF )

Ks. Dr Maciej SieniatyckiModernizm w książce polskiej ( PDF )

René Bazin. Papież Pius X. Modernizm PDF ) (nowość)

Jan Kard. Puzyna, Książę Biskup Krakowski. Komentarz do Encykliki Ojca św. Piusa X Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów ( PDF )

Ks. Andrzej Macko. Znaczenie encykliki o modernizmie ( PDF )

Ks. Alojzy Starker SI. Przysięga antymodernistyczna ( PDF )

Bp Czesław Sokołowski. Przysięga antymodernistyczna. Studium krytyczne

Bp Kazimierz Tomczak. Modernizm a protestantyzm liberalny ( PDF )

Ks. Jan Rosiak SI. Wiara i "doświadczenie religijne" ( PDF )

Ks. dr Antoni Słomkowski. Obiektywna wartość Odkupienia a symbolizm modernistyczny ( PDF ) (nowość)

"Homiletyka". Liberalny katolicyzm PDF ) (nowość)

"Homiletyka". Walka kobiet o prawa PDF ) (nowość)

Synod Zamojski (1720). Forma profesji Wiary ( PDF )

Ks. Piotr Skarga SI. O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego

Bp Józef Sebastian Pelczar. Odszczepieństwo wschodnie

Księża poznańscy. Rusin, Moskal i Polak, czyli Kościół unicki a Schizma ( PDF )

Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. De opere Christi. Indoles religionis christianae ( PDF )

P. Parthenius Minges OFM. De excellentia religionis christianae ( PDF )

P. Hieronymus Savonarola OP. Triumphus Crucis, sive De veritate Fidei. IV. 7. Mahumetanorum sectam omni ratione carere ( PDF )

Fra. Girolamo Savonarola OP. Il Trionfo della Croce. IV. 7. Che la setta de' Maomettani è tutta irrazionabile ( PDF )

Fr.. Jérôme Savonarole OP. Le Triomphe de la Croix. IV. 7. Que la secte des mahométans est toute déraisonnable ( PDF )

Fra. Girolamo Savonarola OP. The Triumph of the Cross.  IV. 7. The Utter Irrationality of the Mahometan Religion ( PDF )

Bp Michał Nowodworski. Bałwochwalstwo PDF ) (nowość)